Naše putovania

Autor: Monika Hodnická   |   Pridané: 2007-07-11 15:27:00
Začiatok prázdnin už neodmysliteľne patrí odpustovej slávnosti na Mariánskej hore v Levoči. Púť do baziliky, ktorá je zasvä­te­ná sviatku Navštívenia Panny Márie, má svoju výnimočnosť a atmosféru. Tak, ako každá púť. Ľudia putujú so svojimi úmyslami. A tie sú rôzne ... Čítaj ďalej

Milí čitatelia!

editoriál

Autor: Monika Hodnická   |   Pridané: 2007-07-11 15:29:04
Snáď najintenzívnej­šie vnímajú rýchlosť plynutia času rodičia, keď im pred očami vyrastajú deti. Mnohokrát z ich úst počuť – veď len teraz sme si to dieťatko priviezli z pôrodnice a už v septembri nastúpi do prvej triedy...Akosi tak podobne sa cítime aj my, redakč ... Čítaj ďalej

Zdravotné nástrahy leta

Zdravotnícke okienko

Autor: MUDr. Jana Virčíková   |   Pridané: 2007-07-11 15:31:03
Blíži sa leto - čas dovoleniek - najobľúbenejšie obdobie roka, keď si potrebujeme aspoň na chvíľu oddýchnuť od svojich povinností a načerpať nové sily. Nato, aby sme si dobre oddýchli, potrebujeme prerušiť naše pracovné a životné stereotypy aspoň na 2 týždne. Ideá ... Čítaj ďalej

Ordálie, božie súdy, jednoducho inkvizícia

Autor: Ján Duda   |   Pridané: 2007-07-11 15:33:42
K napísaniu tohto článku ma motivoval článok tohtoročnej maturantky a našej organistky Lucie Dutkovej, ktorá vedie mládežnícku rubriku nášho časopisu. Článok bol publikovaný v predchádzajúcom čísle tohto časopisu a jeden z opýtaných v ankete sa vyjadril aj o cirkev ... Čítaj ďalej

Sme si ozaj bližšie?!

Mediálna komunikácia

Autor: Veronika Cvengrošová   |   Pridané: 2007-07-11 15:35:26
Dnešný svet ovládla technika. Robí za nás všetko, o čom ľudia v minulosti nedo­ká­za­li ani len snívať. Bez vymožeností moderného sveta si ži­vot nevie predstaviť nejeden z nás. Prvotným dôvodom, prečo vznikli rádiá, televízory či po­čítače bolo uľahčenie života. I ... Čítaj ďalej

Postrehy z púte

Autor: Monika Hamráková   |   Pridané: 2007-07-11 15:38:17
Božie milosrdenstvo - ponúka sa každému z nás odnepamäti. Našu pozornosť naň upriamil Sv.Otec Ján Pavol II. na základe svedectiev sv. sestry Faustíny Kowalskej. A tak ako si on získal srdcia veriacich na celom svete, tak aj úcta k Božiemu milosrdenstvu získava veľ ... Čítaj ďalej

Návšteva Svätej Zeme

Autor: Marta Kamenická   |   Pridané: 2007-07-11 15:41:41
Už dlhší čas som sa zamýšľala nad tým, čo pre mňa znamená Svätá Zem. Zem – krajina ako každá iná. Zem úrodná, neúrodná. Akosi som sa upriamila na slovo Zem. A pritom som zabudla na slovo Svätá a že v tejto krajine vznikli biblické dejiny Starého a Nového zákona, že ... Čítaj ďalej

To čo máš v hlave a v srdci, to ti nikto nevezme

Autor: Monika Hodnická   |   Pridané: 2007-07-11 15:45:03
„Cítim sa z troch štvrtín ako Švédka, zvyšok Slovenka. Myslím to úprimne. Je to tým, že sme tu boli v Markušovciach s Pálom takmer každý rok. Len čo sme zašli za hranice, z Pála sa stával úplne iný človek - veselý, vtipný, rozžiarený. Miloval Slovensko, miloval Ma ... Čítaj ďalej

Milí, letom naplnení čitatelia!

Autor: Lucia Dutková   |   Pridané: 2007-07-11 15:56:46
Slová majú mnohokrát rôzny význam. Môžu byť pre nás darom, často ubližujú, chvália. Sú slová, ktoré pekne znejú, slová pravdivé, klamlivé. Záleží len od nás ako ich využívame. Sú pre nás vzácne, dovolím si povedať, že by sme bez nich neprežili. Dôležité je však poz ... Čítaj ďalej

ZASTAVENIA JUBILANTA

Autor: redakcia    |   Pridané: 2007-07-11 15:48:02
14. júna 2007 sa pán farár Ján Duda dožil 20. výročia svojej kňazskej vysviacky. Pri tejto príležitosti mu blahoželáme a pokúsili sme sa našim čitateľom predstaviť jeho životné zástavky od narodenia po súčasnosť. • Narodil sa 14.10.1960 vo Veľkej Lesnej (seve ... Čítaj ďalej

Prvoprijímajúce deti 2007

Autor: Ján Duda   |   Pridané: 2007-07-11 15:49:22
V Markušovciach tohto roku pristúpilo k prvému sv. prijímaniu 39 detí, v Tepličke 5 detí a v Lieskovanoch 5 detí. Z Markušoviec sú to: Ján Bondira, Valentín Dzura, Radka Gbúrová, Tomáš Grečko, Lucia Kuláková, Kamilka Lazorová, Michaela Mazurová, Martin Melikant, Mi ... Čítaj ďalej

Odpustová slávnosť sv. Jána Nepomuckého

Autor: Ján Duda   |   Pridané: 2007-07-11 15:49:57
16. mája sa uskutočnila odpustová slávnosť sv. Jána Nepomuckého, ktorému je zasvätená kaplnka na brehu Hornádu v Čepanovciach. Vo farskom kostole sv. omšu slúžil pán farár Ján Duda. ... Čítaj ďalej

Miništrantský futbal

Autor: Ján Duda   |   Pridané: 2007-07-11 15:50:31
1. mája sa uskutočnil v Markušovciach futbalový zápas miništrantov. Podujatie usporiadal pán kaplán Kokoruďa. ... Čítaj ďalej

Púť Markušovčanov do Levoče

Autor: Ján Duda   |   Pridané: 2007-07-11 15:51:05
Ružencové spoločenstvo v Markušovciach usporiadalo v nedeľu 10. júna púť na Mariánsku horu v Levoči. Bolo to vydarené podujatie, ktoré sa už stáva tradíciou. ... Čítaj ďalej

Živelné pohromy

Autor: Ján Duda   |   Pridané: 2007-07-11 15:51:39
V nedeľu 10. júna krátko pred 11. hodinou, keď boli veriaci zhromaždení v kostole na svätej omši v Markušovciach, udrel blesk s najväčšou pravdepodobnosťou do veže kostola. Úder bol tak silný, že ho bolo cítiť v kostole a všetko elektronické bolo okamžite vyradené ... Čítaj ďalej

Prvé sväté prijímanie 2007

Autor: redakcia    |   Pridané: 2007-07-11 15:53:27
Prvoprijímajúce deti z Lieskovian ... Čítaj ďalej

Prvé sväté prijímanie 2007

Autor: redakcia    |   Pridané: 2007-07-11 15:54:13
Prvoprijímajúce deti z Tepličky ... Čítaj ďalej

Prvé sväté prijímanie 2007

Autor: redakcia    |   Pridané: 2007-07-11 15:55:26
Moje prvé sväté prijímanieMôj zážitok z prvého svätého prijímania bol veľmi krásny. Veľmi som sa na neho tešila. Keď som po prvý raz prijímala Pána Ježiša, dávala čisté srdce na oltár a znázorňovala ho bielym kvetom, bola to pre mňa najkrajšia chvíľa z celej svätej ... Čítaj ďalej