Starať sa aj o tretí pilier

Autor: Monika Hodnická   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Hoci už prešlo niekoľko týždňov od tragického leteckého nešťastia, ešte stále sa stretávame so situáciami, ktoré túto uda­losť pripomínajú. A je to správne, keď si to pripomíname. Nielen preto, že niektorí z tragicky zosnulých boli z nášho blízkeho okolia, boli naš ... Čítaj ďalej

Milí čitatelia!

Editoriál

Autor: Monika Hodnická   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Týmto chcem pripomenúť, koľké dobrá máme aj my v našej farnosti. Zvykli sme si na ne veľmi rýchlo, až tak, že to považujeme za samozrejmosť. Mám na mysli všetky tie služby, ktorými sa veriaci obetujú pre dobro farnosti. Prežívať svätú omšu za sprievodu hudobného n ... Čítaj ďalej

zdravotnícke okienko

Autor: MUDr. Jana Virčíková   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Vážení čitatelia, prichádza pôstne obdobie. Na sklonku zimy sa viac ako zvyčajne venujeme svojej duši. Stvoriteľ nám dáva „návod“, „systém“, „spôsob“, „plán“, ako si môžeme obnoviť svoje duchovné, duševné a telesné sily. Výsledkom tohto úsilia má byť hramonická, ... Čítaj ďalej

Noví kardináli

Autor: Ján Duda   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Svätý Otec Benedikt XVI. zvolal na 24. marca 2006 do Vatikánu Konzistórium (t.j. plenárne zasadanie) kardinálov svätej Rímskej cirkvi a počas neho vymenuje nových pätnástich kardinálov po prvý raz od začiatku svojho pontifikátu. Aj tu sa Benedikt XVI. prejavil ako ... Čítaj ďalej

Ako je to so sviatkami?

Autor: Ján Duda   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Zdá sa, že niektorým veriacim chýbajú dostatočné znalosti týkajúce sa sviatkov alebo žijú ešte v dobe minulej. Nie je to však nič zlé. Aj na to máme Pokoj a dobro, aby sme o týchto veciach poskytli tie správne informácie. Neprikázané a prikázané sviatky Niekto ... Čítaj ďalej

Boží sluha biskup Ján Vojtaššák

Pri príležitosti 85. výročia jeho biskupskej vysviacky

Autor: Ján Duda   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00
V ten pamätný a významný deň 13. februára 1921 boli na biskupov v Nitre konsekrovaní traja: Karol Kmeťko pre Nitriansku diecézu, Marián Blaha pre Banskobystrickú diecézu a Ján Vojtaššák pre Spišskú diecézu. Hlavným konsekrátorom bol vtedajší pápežský nuncius v Če ... Čítaj ďalej

Povedané srdcom

Autor: Jozef Súkeník   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Spev je jednou z najstarších foriem prejavu ľudského intelektu. Je prejavom živosti ľudského ducha a jeho duševnej aktivity i duchovnosti ako takej. Od najstarších čias je súčasťou vonkajšieho vyjadrenia toho, čo sa skrýva vo vnútri človeka, no ústa to nevedia vypo ... Čítaj ďalej

Zvíťazila už po druhýkrát

Autor: redakcia    |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Už 13. ročník celoslovenského kola ekumenickej recitačnej súťaže ... a Slovo bolo u Boha sa uskutočnil 11. februára 2006 v Ružomberku. Prehliadka umeleckého prednesu kresťanskej poézie a prózy sa konala pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska, Združenia katol ... Čítaj ďalej

Drahá diskotéka

Autor: Dominik Baco   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Elán raz naspieval pesničku s názvom Stužková. Táto pieseň, ktorej text napísal Boris Filan, však zďaleka obchádza to, prečo ešte vôbec pristúpiť na čosi také ako stužkovú slávnosť v jej tradičnej podobe a skôr rozpráva len o akejsi diskotéke v oblekoch... Prvé od ... Čítaj ďalej

S rozbúreným srdcom

Autor: Lucia Dutková   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Potrebujeme my ľudia pôst? My, ktorí všetko vieme? My, ktorí si povieme, že už aj tak dosť trpíme? My, ktorí si myslíme, že vieme všetko a pritom nevieme nič? Potrebujeme teda pôst? Každý z nás, aj perfektní ľudia vždy musia na sebe niečo zdokonaľovať. Pôs ... Čítaj ďalej

Poďakovanie

Autor: redakcia    |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Aj touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zaslúžili o to, aby sme prežili vianočné sviatky ako veriaci. V prvom rade vďaka patrí nášmu pánu farárovi a pánu kaplánovi za sväté omše a božie slovo, z ktorého čerpáme silu do ďalšieho života, obetavej pani ko ... Čítaj ďalej

Vážená Redakcia časopisu „Pokoj a dobro“

Autor: redakcia    |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Chcem sa vám poďakovať za vašu prácu. Na časopis sa vždy veľmi tešíme. Mám 85-ročnú mamku a oni sa vždy pýtajú – najmä vtedy, keď sú schránky preplnené reklamnými novinami, či už neprišiel aj ten náš časopis. Aj keď už majú veľké problémy so zrakom, tak si prezrú o ... Čítaj ďalej

Informátor 01/2006

Autor: Ján Duda   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Požehnávanie domov Na sviatok sv. Štefana prvomučeníka (26.12.2005) popoludní sa konalo požehnávanie domov v Markušovciach. Požehnávanie vykonávali pán farár Ján Duda, pán kaplán Valentín Kokoruďa, pán diakon Róbert Gurčík a pán diakon Ján Rimbala. Požehnávanie ... Čítaj ďalej

Melódia z Považskej Bystrice

Autor: redakcia    |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Hodinové vystúpenie skupiny Melódia 7. januára 2006 v markušovskom kostole malo veľký úspech. Nechýbal primeraný komentár a uvedenie jednotlivých piesní. Vystúpenie zorganizoval Obecný úrad obce Markušovce v spolupráci s farským úradom. ... Čítaj ďalej

Kostol sv. Michala

Autor: redakcia    |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Tuhé mrazy tohtoročnej zimy zaodeli stromy do bielej nádhery . ... Čítaj ďalej

Pôst

Autor: redakcia    |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Pôstne obdobie nech je pre nás časom vnútorného zamyslenia a zmeny . ... Čítaj ďalej

Anima z Popradu

Autor: redakcia    |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00
V nedeľu 12. februára 2006 popoludní o 15.30 sa uskutočnilo v markušovskom kostole vystúpenie skupiny Anima z Popradu. Vystúpenie pozostávalo z koncertných organových skladieb, spoločného i sólového spevu piesní v slovenskom i latinskom jazyku. Dirigovala Zuzana ... Čítaj ďalej