A je tu advent...

Autor: Mária Krotká-Košalová   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Ani sme sa nenazdali a opäť tu máme začiatok decembra a s ním predvianočné obdobie, obdobie adventu. V dnešnej uponáhľanej dobe ho málokto prežije v pokoji a v rodinnej pohode tak, ako by to malo byť. Na nás dospelých v práci, ale aj na tých najmenších v škole sú k ... Čítaj ďalej

Milí čitatelia!

EDITORIÁL

Autor: Monika Hodnická   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Najčastejšie sa obdobie adventu definuje ako obdobie očakávania. Keď som si v Krátkom slovníku slovenského jazyka nalistovala pojem očakávať, tak jedným z vysvetlení tohto slova bolo „byť prichystaný“. Oslovilo ma to. Byť prichystaný počas adventu pre mňa znamen ... Čítaj ďalej

Zo života ružencového spoločenstva

Autor: Kristína Dobranská   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Aj tohtoročný október bol už tradične ružencovým mesiacom. Tentokrát sa v ňom ukončil Rok posvätného ruženca, ktorý minulého roku vyhlásil Svätý Otec a ktorý nám priniesol päť nových tajomstiev z Ježišovho života. Končí sa jeden rok s veľkým „R“ a začína sa iný. Ko ... Čítaj ďalej

Rok Eucharistie

Prameň a vrchol prežívania viery, nádeje a lásky

Autor: Radomír Bodziony   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Eucharistia je stredobodom nášho kresťanského života. Je prameňom i vrcholom prežívania viery, nádeje a lásky. Tieto slová môžeme čítať v brožúrke Rok Eucharistie v kresťanskej rodine, ktorú zostavil PaedDr. ThDr. Pavol Janáč, PhD., pri príležitosti slávnostného ot ... Čítaj ďalej

Symbolika čísel vo Svätom písme

Prednáška sa konala 24.10.2004 v markušovskom kostole

Autor: Monika Hodnická   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00
V rámci Roka Eucharistie sa začalo v Markušovciach náboženské vzdelávanie pod názvom Biblické dni. Ide o cyklus prednášok z oblasti biblistiky. Prvým prednášateľom bol rodák z Nových Zámkov Doc.Dr. Pavol Farkaš, PhD. , ktorý tohto času pôsobí na univerzite v Nitr ... Čítaj ďalej

Sociálne týždne Francúzska – dni stretnutia a dialógu

„Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“

Autor: Monika Hodnická   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Koncom septembra sa vo francúzskom meste Lille stretli kresťania na podujatí s názvom Sociálne týždne Francúzska kresťania, ktorí sa rôznym spôsobom angažujú v sociálnej oblasti nielen ako duchovní, ale predovšetkým ako laici. Cieľom bolo viesť dialóg na dôležité ... Čítaj ďalej

„Najdôležitejšie je byť vnútorne čestný...“

Autor: Monika Hodnická   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Skúsil to už v novinách i v rozhlase. Teraz sa o to usiluje aj v televízii, v relácii Pod lampou. Hľadať pravdu, a tak ísť proti prúdu. 39-ročný novinár, muž so značnou dávkou pohládzajúceho humoru. Štefan Hríb Prvé dotyky so žurnalistikou Chlapec vyrastaj ... Čítaj ďalej

Diskusia so Štefanom Hríbom a mladými kresťanskými novinármi

Diskusia so Štefanom Hríbom uprostred mladých kresťanských žurnalistov(utorok, 31.8.2004, Katolícka univerzita v Ružomberku)

Autor: Monika Hodnická   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00
•Prešiel si všetkými médiami. Ktoré Vás zaujali najviac? ŠH: Vlastne všetky. Každé má svoje výhody a nevýhody. No predsa len na prvom mieste je písaný text. K napísanému sa môžeš vrátiť. Písané slovo je vážnejšie – už sa nedá zobrať späť, ostáva tam. Považujem to ... Čítaj ďalej

Prinášať Krista z kostola do domácností

Autor: Peter Galčík   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00
„Na púšti pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte na pustatine chodníky nášmu Bohu“ (Iz 40,36). Začína sa nám adventné obdobie. Obdobie, kedy prežívame očakávanie Spasiteľa. Príchodom Ježiša na tento svet sa zlo z ľudstva nevytratilo. Boh vo svojej dobrote umožňuje čl ... Čítaj ďalej

Zápisky študenta

Autor: Anton Ziolkovský   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Pred pár týždňami som pricestoval do Ríma, aby som študoval fundamentálnu teológiu na Gregoriáne. Rím ponúka mnoho kultúrnych pamiatok a duchovných zážitkov. To všetko určite príde. Ja som však bol najviac zvedavý na univerzitu. Pri jej základoch v 16. stor. stál s ... Čítaj ďalej

Milí mladí priatelia !

Autor: Lucia Dutková   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Znovu sedím pri počítači a píšem. Pripadám si tak trochu ako Pavol, keď písal list Efezanom alebo Galaťanom. Hoci on mal iste iné problémy... A to písanie zvládol aj bez pomoci počítača či internetu. Ja sa vám dnes chcem prihovoriť témou, ktorú Pavol asi nepozn ... Čítaj ďalej

DISKOTÉKA A JA

Autor: Lucia Dutková   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00
V poslednom čísle časopisu PaD bola navrhnutá téma DISKOTÉKA A JA. Na ,,disko“ sa dnes pozrieme z dvoch pohľadov. Možete porovnať diskotéku pred päťdesiatimi rokmi a diskotéku súčasnosti. Otázky som položila 64-ročnému pánovi a 18- ročnej Márii. Otázky mali ro ... Čítaj ďalej

Archanjel Michal

Autor: Miroslava Janíčková   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00
V jednu chladnú noc, keď zlo malo svoju moc, hlasno odbíjal zvon a každý sa bál vyjsť von. Keď stíchol všetok zhon, do ulíc vstúpil on. V bielom rúchu odetý, siahajúcom až po päty. Kráčal bahnom ľudských lží a snáď mu záleží na tom, čo bude ... Čítaj ďalej

Adventný čas

Autor: Rastislav Lazor   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Advent je požehnaný čas, keď rokov rokúce Mesiáša čakanie, dokoná na Hlas volajúceho na púšti chodníkov rovnanie a ľudu blúdiacemu vo tmách uzrúc plnosť Svetla dovolí „Marana tha“ /„Pane , príď „/ –zvolanie, keď tvoj služobník už pripravený je. ... Čítaj ďalej

Informátor PaD 5/2004

Autor: redakcia    |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Návštevy V stredu 7.9. navštívil Markušovce predseda Pápežskej rady pre legislatívne texty kardinál Julián Herránz Casado z Ríma. Navštívil Dardanely, kaštieľ a kostol. V kostole sa modlil modlitbu Salve Regina (Zdravas Kráľovná) za markušovských veriacich. Pýta ... Čítaj ďalej