NAPRIEK SMRTI SME POSLAMI ŽIVOTA

Autor: Ján Duda   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00
13. mája 2004 uplynie 23 rokov od atentátu na Svätého Otca Jána Pavla II. na svätopeterskom námestí vo Vatikáne počas generálnej audiencie. Atentátnik vystrelil na pápeža z bezprostrednej blízkosti. Tri rany z pištole Jána II. zasiahli, jedna dokonca bola smrteľná ... Čítaj ďalej

Milí diváci, poslucháči, čitatelia!

EDITORIÁL

Autor: Monika Hodnická   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Takto netradične si vás dovoľujem osloviť. A nie je v tom ani štipka irónie. Práve naopak. Prežívame veľmi dôležité a krásne obdobie kresťanských sviatkov – zmŕtvychvstanie Krista. Počas štyridsaťdňového pôstu sme okrem iného boli divákmi – dívali sme sa na prie ... Čítaj ďalej

Rozprávanie o Bohu – rozprávanie s najkrajším záverom pre každého veriaceho

OKIENKO PRE BIRMOVANCOV

Autor: Bernadeta Maliňáková   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Pán Ježiš nám hovorí: „Idem vám pripraviť miesto“ , „pripravím vám miesto“ , „a vezmem vás k sebe“. Hľadala som návod, niť pre stretnutia. Rozprávajme sa o Bohu! Znelo mi to ako niečo ľahké, jednoduché, prirodzené. Pôjde to. Budeme si dávať otázky, vzájomne ... Čítaj ďalej

ZNOVA OBJAVIŤ DOBRO A KRÁSU MANŽELSTVA

Autor: Ján Duda   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Ide o výzvu Svätého Otca Jána Pavla II., ktorú vyslovil vo svojom príhovore členom Apoštolského súdu Rota Romana vo Vatikáne 29.1.2004. Prirodzené predpoklady pre šťastný život v manželstve Už som písal o tom, že manželstvo je prirodzenou ustanovizňou. Boh s ... Čítaj ďalej

Tajomstvo Eucharistie

Autor: Cyril Hamrák   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00
„Bože, milostivo prijmi túto obetu, ktorú ti predkladáme my, tvoji služobníci i celá tvoja rodina na pamiatku dňa, keď náš Pán Ježiš Kristus svojich učeníkov poveril slávením sviatostných tajomstiev svojho tela a krvi.“ (Modlitba nad obetnými darmi na Zelený štvrt ... Čítaj ďalej

TROJITÁ CESTA POKORY

Autor: Ján Duda   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Dielo sv. Bonaventúru, verného nasledovníka sv. Františka Assiského, obsahuje aj výrazné prvky stredovekej františkánskej mystiky. Ján Fidanza sa narodil v roku 1217 na území súčasného Talianska. V roku 1234 vstúpil do Rehole menších bratov a prijal rehoľné meno Bo ... Čítaj ďalej

Rozprávka a či realita?

Autor: Mária Krotká-Košalová   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Všetci isto poznáte rozprávku o dvoch ženičkách pri studni. Popri tom, ako ťahali vodu, rozprávali sa ako inak aj o svojich deťoch. Jedna sa chválila, aké má šikovné a nadané deti a tá druhá ju trpezlivo a tichúčko počúvala. Keď však nastal čas ísť s plnými vedrami ... Čítaj ďalej

Báseň

Autor: redakcia    |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Od zajtra budem smutný, až od zajtra. Ale dnes budem spokojný. Prečo mám byť smutný? Prečo? Preto, že fúka nepriaznivý vietor? Prečo by som mal dnes bedákať nad zajtrajškom? Možno zajtra bude pekne, možno bude jasno. Možno zajtra bude žiariť slnko. Od zajt ... Čítaj ďalej

Kríž

Autor: Tatiana Koššová   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00
To drevo, čo pod ním klesáš, to drevo, ktorým hriechy z(a) nás snímaš. My smejeme sa, bo nechápeme, že tvoje telo ranami zasypané bez ľútosti na kríž pribíjame. Kríž, to drevo z lásky nesené. Kríž, to drevo telom ozdobené. Ty podstúpil si hroznú potu ... Čítaj ďalej

Čo nazývam šťastím?

Autor: Martin Krauß   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Pokojne si položme otázku - čo je to šťastie? Je to tá jedinečná a mimoriadna šťastná náhoda? Plný zásah pri tipovaní, ktorý zažijeme len raz v živote alebo nikdy!? Alebo je šťastie skryté v bežnom dni, v normálnom pracovnom dni, vtedy, keď sa vlastne nič n ... Čítaj ďalej

Farský informátor 2/2004

Autor: Ján Duda   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Hospodárske záležitosti Vo februári sa konalo zasadanie HR farnosti Markušovce. Prítomní boli všetci členovia okrem P. Hodnického a M. Grečku. Zasadanie viedol pán farár. Prerokovali hospodárske záležitosti farnosti Markušovce. Vo februári namontovala firma ... Čítaj ďalej

SOBOTŇAJŠIA FOTO-REPORTÁŽ

Autor: Monika Hodnická   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Redaktori našej redakcie sú od marca 2002 riadnymi členmi Networku Slovakia. Je to Spoločenstvo mladých katolíkov aktívnych v médiách. Konferencia biskupov Slovenska schválila toto združenie dňa 14.10.1998 ako katolícke združenie. Zároveň patrí do UCIP- Medzináro ... Čítaj ďalej

Aký je môj postoj k životu

Autor: Lenka Holotňáková   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Jedno turecké príslovie hovorí: „Rana po noži sa zahojí, rana po jazyku nie.“ S týmto citátom sa absolútne stotožňujem. Stalo sa mi už neraz, že som sa porezala nožom alebo som spadla, alebo som si nejako inak fyzicky ublížila. Ale keď mi ublížil človek, tak mi ... Čítaj ďalej

A čo je pravda?

Rozprávková víla, ktorá nám večne uniká
(úvaha nad humanistickým posolstvom diela Milana Rúfusa)

Autor: Lenka Holotňáková   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Hodnoty v živote človeka. Aké sú? Každý človek uznáva niečo iné. Milan Rúfus sa snažil sprostredkovať svoje hodnoty a svoju pravdu všetkým ľuďom cez literatúru. Snažil sa, aby čitateľa obohatila. Každého svojím spôsobom. Bol citlivý, ťažko znášal osobnú tragédiu v ... Čítaj ďalej