Milí čitatelia!

Editorial

Autor:Monika Hodnická
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Do rúk sa vám dostáva tohtoročné piate číslo nášho časopisu.
Vychádza v jesennom období a v čase spomienky na všetkých svätých i našich zosnulých. Ale nielen tejto aktuálnej téme sme dali tentokrát priestor ...
Kňazi našej farnosti zozbierali zaujímavé faktografické údaje z udalostí okolo rekonštrukcie markušovských kostolných zvonov, ktorým nechýba poetický podtón.
Za pozornosť stojí prečítať si aj zaujímavú reportáž našej redaktorky z Detského diagnostického centra pre deti v Ružomberku.
Okrem tohto sme toho času zaradili aktuálnu rubriku Okienko (nielen) pre birmovancov, ktorá (nielen) ich bude sprevádzať až do slávnosti vysluhovania sviatosti birmovania.
Opäť nás potešili príspevky čitateľov a zvlášť tie, ktorých osobné svedectvá sú takým malým pohladením duše a zároveň aj povzbudením.
Aj pre deti sme v Detskom kútiku pripravili prekvapenia. A to nielen knižné, ktoré môžeme vďaka láskavému sponzorstvu vydavateľstva LÚČ s radosťou rozdať.
Tiež vám ponúkame vybrané tituly, ktoré si môžete zároveň objednať.
Nezabudli sme ani na hodnotenie náročných prác okolo kostolov a na iné pracovné či duchovné aktivity kňazov aj farníkov.
Dúfam, že si každý v tomto čísle nájde to svoje.
Milí čitatelia!
Hoci je ešte len jeseň, koniec kalendárneho roka sa pomaly blíži a s ním súvisiace bilancovanie. Aby sme ho mohli zodpovedne urobiť, chceli by sme vás poprosiť o spoluprácu. Na strane .. sme pre vás pripravili anketu. Budeme radi, ak si nájdete čas a vyplníte ju (aj anonymne) najneskôr do konca tohto roka. Na jar totiž oslávi náš časopis 5. narodeniny. A spätná informácia od čitateľov bude pre nás cenným prínosom. Kto sa chce zúčastniť žrebovania o pekné ceny, nech sa pod anketu podpíše. Vopred vám ďakujeme a teším sa na vaše reakcie.