Milí čitatelia!

editorial

Autor:Monika Hodnická
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Uhorkovú sezónu máme už za sebou. Dúfam, že ste si počas dovoleniek a prázdnin oddýchli a načerpali nových síl. A možno že niektorým z vás zišlo na um, že sa odhodláte dať zopár svojich myšlienok na papier a napíšete nám do nášho farského časopisu. Všetky príspevky, ktoré nám doposiaľ došli, nás naozaj potešili, aj keď nie všetky boli zverejnené. Sú zatiaľ archivované. No nie všetko sa však dá zverejniť. Niežeby príspevky nemali svoju hodnotu. Lenže aj na uverejnenie platia určité pravidlá. Jednak to, že článok musí spĺňať kritériá žánru a tiež to, aby sa jeho uverejnením neporušili pravidlá Kódexu novinárskej etiky Slovenského syndikátu novinárov. Kto sa o túto oblasť zaujíma, odporúčam knihu Andreja Tušera: Ako sa robia noviny (vydavateľstvo SOFA, 1999, Bratislava). V tomto príspevku spomeniem dve etické pravidlá:
1. Nepreberá sa z publikácie bez odkazu na prameň.
2. Nepostupuje sa na uverejnenie svoje dielo súčasne viacerým redakciám. (str. 163) Snáď na dovysvetlenie. Je nielen smutné, ale aj odvážne poslať báseň známeho autora a podpísať sa svojím menom. Totiž redakcia nie je detektívna kancelária, aby redaktori pátrali po tom, či je to pôvodné dielo alebo nie, zvlášť vtedy, keď ide o menej známu tvorbu. Tak ako vy, pisatelia, máte k nám dôveru, máme ju aj my voči vám a veríme, že ste k nám seriózni. A po druhé – hoci my nevyplácame honoráre za uverejnenie, pretože jednak na to nemáme financie a jednak naše poslanie spočíva v niečom inom, tak sa nepatrí, aby váš príspevok, ktorý sme uverejnili, bol publikovaný vo viacerých periodikách bez toho, aby bolo uvedené, že prvýkrát mu dal priestor náš časopis. A teda takémuto článku chýba na konci poznámka, odkiaľ je prevzatý. Aj s takýmto prípadom sme sa stretli. A ešte k pôvodnej tvorbe. Všetky príspevky nás potešia. No najviac tie, ktorými ste autormi vy. Teda neprevzaté z iných časopisov, novín alebo internetu. Náš farský časopis chce poskytnúť priestor tým, ktorí chcú písať a vedia písať, no žiaľ nemajú možnosť uverejnenia. A okrem toho pôvodná tvorba prezradí i to, že žijeme v živej farnosti, kde sa tvorí. Milí čitatelia!
Priala by som si, aby ste tieto informačné riadky prijali ako novú skúsenosť. Chápem, že nie každý pozná novinárske pravidlá. Aj my, laickí novinári, sa len učíme od profesionálov. Preto považujem za správne, keď sa navzájom podelíme o skúsenosti a informácie.
Prajem vám veľa dobrých a pekných myšlienok a nápadov, ktoré dokážete dať na papier a podeliť sa s nimi s ostatnými čitateľmi.