NOV FARA VO VEKEJ LESNEJ

Nov fara (Autor:  )
Autor:redakcia
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Rodisko pna farra Vek Lesn m nov faru. Na slvnos sv. Jna Krstitea v utorok 24. jna tohto roku ju poehnal spisk pomocn biskup Mons. tefan Seka.
Vek Lesn m asi 500 obyvateov. Vetci s katolci. V dedine psob aj katolcka kola sv. Jna Krstitea ronky 1-4 a katolcka matersk kola. Farnos prestala ma svojho farra asi pred 15 rokmi, ke susedn Haligovce (maj asi 900 obyvateov) si postavili nov faru a farr z Lesnej sa presahoval do Haligoviec. Veriaci vak nerezignovali. Chc ma kaza medzi sebou. Tamoj rodk Jn Duda bol osobne za otcom biskupom s otzkou: ak by si veriaci vo Vekej Lesnej postavili nov faru (star je u nevyhovujca), dal by im kaza? Vtedy otec biskup odpovedal kladne. A tak sa to zaalo. Po dedine prebehlo referendum a dopadlo spene. Projekt fary dal vypracova vtedaj pn farr z Haligoviec Amantius Akimjak. Stavba sa rozbehla i dokonila za sasnho pna dekana z Haligoviec Petra Petreka. Poda informcii pna dekana stavba fary stla asi 2 miliny korn a nazbierali sa na u veriaci z Vekej Lesnej, ktorch je iba 500. Napokon povedal: Odovzdvame Cirkvi nov faru bez dlhov. Jn Duda vo svojom prhovore poakoval veriacim za ich silie a vyjadril ndej, e sa z novej farskej budovy bude ri zdrav nuka Cirkvi pre dobro nesmrtench du, ako aj zdrav kresansk kultra.
Od 1. jla tohto roku m aj Vek Lesn svojho vlastnho duchovnho otca. Otec biskup Tondra bezodkladne splnil svoje slovo.