Z farnosti a filiálok

Majster Rimbala nahadzuje novú omietku na múry Markušovského kostola (Autor:  )
Autor:Ján Duda
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

• V nedeľu 4. mája bola slávnosť prvého sv. prijímania v Lieskovanoch. Sv. omšu celebroval pán farár Duda.
• Vo večerných hodinách v nedeľu 4. mája bolo zasadanie Hospodárskej rady filiálky Teplička, ktoré viedol pán farár Duda. Rozhodlo sa o týchto úpravách: rekonštrukcia schodov na kostolnú vežu, revízia elektriky v kostole, revízia ozvučenia, následne nové osvetlenie v kostole. Diskutovalo sa o úprave kostolného nádvoria, avšak zatiaľ bez konkrétnych uzáverov.
• 16. mája bola odpustová slávnosť sv. Jána Nepomuckého v Markušovciach. Sv. omšu celebroval pán kaplán Budzák.
• 3. júna mala absolventskú sv. omšu Lucia Dutková z Markušoviec, absolventka organovej školy ThDr. Rastislava Adamka. Pri tejto príležitosti sv. omšu v Markušovciach celebroval ThDr. Lic. Art. Rastislav Adamko.
• V júni navštívila farnosť pani Vránová-Dytrychová zo zvonárskej dielne z Brodku u Přerova. Prezrela si markušovské zvony za účelom opravy puknutého zvona.
• V máji a júni sa v exteriéri kostola v Markušovciach realizovala sanačná omietka.