Výmena kaplánov

Ján Budzák (Autor:  )
Autor:Ján Duda
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Mgr. Ján Budzák

Narodil sa v Liptovskom Mikuláši 26. septembra 1977 ako syn Jána a Anastázie, rod. Vengríniovej. Gymnázium absolvoval v Liptovskom Mikuláši a po jeho skončení nastúpil na štúdium teológie v Spišskej Kapitule. Na kňaza bol vysvätený v katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule dňa 17. júna 2000. Spišský diecézny biskup mu ako prvé pastoračné pôsobisko pridelil miesto kaplána vo farnosti Markušovce, kde pracoval tri roky. Od 1. júla 2003 mu pán biskup Tondra určil iné pôsobisko: bude kaplánom v Poprade.
Za jeho prácu pre dobro nesmrteľných duší markušovskej farnosti i filiálok pánu kaplánovi úprimne ďakujem a na novom pôsobisku mu vyprosujem veľa Božej pomoci.

Peter Zimmermann Mgr. Peter Zimmermann

Narodil sa 2. augusta 1977. Vyrastal v Kluknave. Po absolvovaní strednej školy nastúpil na bohoslovecké štúdia a do Kňazského seminára v Spišskom Podhradí. Dňa 30. mája tohto roku absolvoval štátne skúšky z katolíckej teológie a 14. júna ho spišský diecézny biskup v katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule vysvätil na kňaza. Ako prvé pastoračné pôsobisko mu spišský diecézny biskup pridelil kaplánske miesto vo farnosti Markušovce s účinnosťou od 1. júla tohto roku.
Nového pána kaplána vítame a želáme mu, aby bol vždy verný svojmu povolaniu a pracoval na spáse nesmrteľných duší.