Je dobr aka v tichosti na Pnovu spsu

 (Autor: Peter Lazor)
Autor:Viktor Pardel
Pridan: 2014-10-13 10:17:24
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

A on povedal:
Vaa boles je praskanie krupiny,
ktor zahauje vae poznanie.
Tak ako kstka plodu mus pukn,
aby jeho srdce uvidelo slnko,
tak vy muste pozna boles.

ryvok z rozprvania o bolesti je asou jednej z kapitol Dibrnovej knihy Prorok. Pre veriaceho loveka je astokrt otzka utrpenia otzkou viery. Otzka, ktor zasahuje do oblasti chpania Boej lsky a v niektorch situcich sa dotka a pochybnost vo vzahu k existencii Boha.

Ist mlad ena, ktor trpela na nevylieiten chorobu, vydala mesiac pred smrou cez Rdio Vatikn vemi siln osobn svedectvo. Pr rokov po skonen vysokej koly jej zistili a oznmili ak diagnzu: zhubn melanm. Nevylieiten choroba a vek utrpenie nezakalili jej vnmanie, naopak. Hovorila vtedy, e Pn Boh z titulu, e je n milujci Otec, vie o vetkom, o sa s nami deje. A vetko vie poui na to, aby si ns pritiahol k sebe. m intenzvnejia je naa snaha po blzkosti s Nm, tm viac prostriedkov pouva k tomuto zbleniu. Zle u len na ns, i tie prostriedky rozpoznvame aprijmeme. To prijatie je najdleitejie, dva pokoj a len tak meme s alej, bliie k Bohu.

Svtci, ako naprklad sv. Ignc zLoyoly, zmenili svoj ivot po dlhej avnej chorobe. Ignc v chorobe spoznal, o je v ivote najdleitejie. Lska k Bohu a k blnemu. Dlh mesiace sa zotavoval zo zranen, ktor util v bojoch ako vojak. V tchto trpeniach... nectim nijak smtok ani boles, pretoe si uvedomujem, e Bo sluobnk sa chorobou men akoby na uitea, kee zameriava svoj ivot na Boiu slvu aslubu. Ignc zail v ase utrpenia, e choroba ist nau vieru aspochybuje ilziu, e lovek si vysta bez Boha.

Poas slvenia svtej ome sa vo viacerch piesach vaky spomna mylienka, e sme ptnici do nebeskej vlasti. Tto skutonos nm vemi vraznm spsobom pripomna utrpenie. Sme na ceste domov, ale ete nm osi chba, aby sme tam dorazili. Pobyt na tomto svete je pre ns iba prechodnm bydliskom. Krame asmerujeme k omusi, o prekrauje schopnosti vnmania udskho oka, ucha, udskho srdca, o ns presahuje. Smerujeme k tomu, o Boh pripravil tm, ktor ho miluj. Do ciea nm ete osi chba, a preto musme neraz bojova s pokuenm, njs si na tomto svete trval miesto. Boles a utrpenie ns prebdzaj z takejto ilzie. Utrpenie stle pripomna, e sme ete iba na ceste.

Mono nevieme, preo nm Boh do cesty poslal chorobu alebo utrpenie. Pri otzke utrpenia vdy narazme na mr tajomstva a vlastne nikto nevie, preo je na svete utrpenie. Jedno vak vieme. Toti, e Boie cesty asto presahuj nae chpanie. Preto je potrebn viera. Ani udia silnej viery nemali zaruen trval a pevn zdravie. Bolo by ak zska Bo prsub, e v tomto ivote bud vylieen vetky nae neduhy. Kad choroba a utrpenie m svoje miesto v Boom plne. louboutin soldes Sac Louis Vuitton Pas Cher louis vuitton outlet louboutin sale longchamp pas cher nike air max tn pas cher

Carlo Carretto trpel po cel ivot. Vknihe Preo, Pane? ponkol spsob, ako sa snail vysporiada s utrpenm. Modlil sa jednoduchmi slovami a pamtal nato, e pomoc mu prde od Pna, ktor stvoril nebo i zem. Slovom alebo inom sa snail o skutok lsky. A ako spomna, vea akal, pretoe je dobr aka v tichosti na Pnovu spsu.