Spomienka na rodiov

 (Autor: archv redakcie)
Autor:Monika Hamrkov
Pridan: 2014-10-13 10:20:29
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Otec bol pln sirota. Na svoju matku si nepamtal. Zomrela vemi mlad, ostali po nejtri malik deti. Prinou smrti bol pravdepodobne siln zpal pc, ktor dostala po nvteve mladho manela na fronte poas prvej svetovej vojny. Ani otec mu neil dlho. Zfrontu sa vrtil spodlomenm zdravm adoil sa sotva tyridsiatich rokov. Srodenci si akosi rchlo zaloili svoje rodiny aon ostal vrodiovskom dome plne sm. Star parobok po prci vinu asu trvil vkrme. Tam okrem teplho slova sa mu obas dostalo iteplej polievky. Krma bola vtom ase strediskom spoloenskho ikultrneho ivota nejednej slovenskej dediny. Prve tu sa mu dostalo do u, kde chodievaj mldenci po veeroch na vohady. Umamy si podvali kuku kad veer, pretoe tu bolo pokope p ikovnch ipeknch dievok. Jedinou ich chybou bolo, e boli vemi chudobn. Prve preto si to vea npadnkov predsa len rozmyslelo. Ke ju otec poptal oruku, bola vemi mlad, ale nemala vemi na vber. Iste jej dobre padlo povzbudenie otcovej prbuznej, e otec nebude zlm manelom. Jej predpove sa splnila do bodky.
Hovor sa, e slovo rob chlapa. Vtomto smere som otca vdy vnmala ako skromnho, charakternho avyrovnanho loveka. Nemm vedomie otom, e by nedodral slovo alebo odstpil od dohody, aj ke neskr zistil, e je pre neho nevhodn. Pamtm si ho ako loveka asne pracovitho. Ve prca vbani, na gazdovstve, vlese alebo pri stavbe domu ho urite stla mnostvo sl. Vivote sa okrem Boha spoliehal najradej na svoj gazdovsk rozum. Mono prve preto nevstpil do radov gardistov ani komunistov, ako to urobili mnoh jeho rovesnci. Bol na ns prsny. o povedal, platilo, i sa nm to pilo alebo nie. No napriek tomu mal ns rd. Do krmy chodil naalej, aj ke nie tak asto, ale nikdy som ho nevidela opitho. Po nvrate sme so sestrou vdy dostali po balku adoviek, o vtom ase bolo skr zriedkavosou.
Mama, aj ke mlad, zhostila sa lohy gazdinej vemi rchlo avemi dobre. Dom oil statkom ahydinou. Pokia mi pam siaha, vdy sme chovali koa, kravy, prasce. Vek dvor bol pln sliepok ahus. Cel jar okopvala vzhrade ana poli, cel leto sme suili seno, vjeseni sa zbierala roda arobili sa zsoby na zimu. Poas dlhch zimnch dn spracvala dopestovan an, priadla, tkala a ila zneho potrebn kusy odevu. Kad piatok upiekla desa chlebov pre ns ajedensty som niesla starkej spolu serstvo zmtenm maslom. Veerami som ju vdavala sruencom vruke. Jej srdce bolo citliv aotvoren pre potreby blnych. Chodievali sme jej pomha sbielenm inslednm upratovanm ubezdetnej tety, ktor po smrti manela ostala celkom sama isirotm po mladej sestre, ktorej ak choroba asmr ju bolestne zasiahla. Pravidelne navtevovala chorch. Ke poula, e niekto zaahol, snvtevou neotala.
Rodiom vam predovetkm za ivot, za vchovu istarostlivos vovea ach iskromnejch podmienkach ako je to dnes. Vam im aj za prklad viery iobety. Aj ke boli jednoduchmi umi, kivotu pristupovali zodpovedne asvoju vieru pretavili do skutkov.
Van dcra Monika Hamrkovlouboutin uk shoes air max 1 pas cher nike pas cher sac longchamp louboutin femme soldes sac longchamp soldes