Mil itatelia!

Editoril

Autor:Monika Hodnick
Pridan: 2014-10-13 10:19:37
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Vianon slo asopisu sme venovali tme - diea ako Bo dar. Povaujeme to za vemi dobr vobu nielen vo vianonom obdob, ke stredobodom sviatkov je Bo Syn ako naroden diea, ale aj preto, e oraz viac bada vspolonosti, ako manelsk pry uprednostuj pre svoj ivot in ivotn priority naprklad kpu auta, nejakho zvieratka alebo skrᚾovanie bvania, kariru i cestovanie.

Prijatie dieaa sa stva skr tovnckou tmou, pri ktorej sa spotavaj aprepotavaj poloky, ak vdavky diea so sebou prinesie. A tak hlboko klesme vtom naom konzumnom spsobe ivota.
Napriek tomu asi kad uzn, e narodenie dieatka je naozaj poehnanm. Bez ohadu na to, i sa narod zdrav, alebo tak, ktor si vyaduje mimoriadnu starostlivos. Kad jedno je darom. Tu si ale kladiem otzku kok zns zaobchdzame sdemi ako sBomi darmi? Nemyslm tu teraz na smevy, pohladenia, obdarovvania... to s len prirodzen reakcie dospelch pri stretnut sdemi. Skr myslm na to, i si dostatoneuvedomujeme t vek zodpovednos sprva sa pred demi tak, aby sme im boli vzorom. Ato sa netka len rodiov auiteov, le dospelkov vbec. Na jednej strane uznvame, e deti s darom, na druhej strane sa vak nesprvame stle tak, akoby sa patrilo ktak vzcnemu daru. Apotom, ke deti rast avyrast, mnoh sa ponosujeme ahromme na to, ak mlde to vyrast. Deti s vak prevane zrkadlovm obrazom ns dospelch, ato je dos zvan zistenie.
Mil itatelia, prajem vetkm poehnan vianon sviatky.
Anm dospelm odvahu asilu bra dostatone vne zodpovednos za to, akmi sme vzormi pre deti amlde. Nech ns tomu u Kristus, ktorho prchod na svet si vtchto doch slvnostne pripomname.sac longchamp pliage soldes louboutin outlet uk Sac Longchamp Pas Cher air max pas cher sac longchamp pas cher tn requin pas cher