Víťaziť reálne nad sebou samým

Rozhovor s kaplánom Róbertom Neupauerom

 (Autor: Peter Lazor)
Autor:Monika Hodnická
Pridané: 2014-10-13 10:37:08
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Odísť z farnosti mesta na dedinu je určite zmena. Ako vnímate túto zmenu?
Keď som pred štyrmi rokmi dostal od Boha poslanie ísť do Spišskej Novej Vsi, priznám sa, troška som sa obával pastorácie v meste. Boli na to dva dôvody: bol som novokňaz, teda ešte som nebol v pastorácii a druhým dôvodom bolo to, že pochádzam z maličkého mestečka a nikdy som ako farník nezažil „mestskú“ pastoráciu. Po štyroch rokoch pôsobenia v SNV môžem povedať, že pastorácia v meste má aj svoje výhody a iste aj nevýhody. Medzi výhody patria viaceré možnosti, ktoré mesto ponúka a ktoré sa dajú využiť v pastorácii. Ako nevýhody vnímam napríklad to, že v meste je väčšia anonymita tak medzi veriacimi, ako aj vo vzťahu kňaz a veriaci. Je teda potrebné vynaložiť oveľa väčšie úsilie dať ľudí dokopy a spoznať ich. Ale keď sa to podarí, tak to stojí za to. Na dedine je to pastorácia osobnejšia, akási rodinnejšia. Môžem povedať, že skoro od prvých chvíľ to takto vnímam. Ako vnímam zmenu? Keďže som ako kňaz ešte nezažil pastoráciu na dedine, teším sa tejto zmene.

Už zopár týždňov pôsobíte v našej farnosti. Aké sú Vaše prvé dojmy a skúsenosti. Hlavne v konfrontácii s určitou predstavou, s ktorou ste sem išli.
Predstavu o farnosti Markušovce som mal len z počutia. To, čo sa mi dostávalo do uší pred príchodom sem, bolo predovšetkým: dobrí a srdeční ľudia, aktívna mládež a miništranti... Musím povedať, že moje prvé dojmy v konfrontácii s predstavou sú oveľa lepšie, než som očakával, čomu som veľmi rád.
 
Každý kňaz a kaplán zvlášť má bližšie k určitému druhu pastorácie. V ktorej oblasti vidíte mimoriadne svoj osobný prínos?
Je potrebné povedať, že kňaz je posielaný do farnosti ku všetkým. Deti, mládež, rodiny, starí, chorí... Keď sa pozrieme okolo seba, zisťujeme, že o vieru, o „udržanie Boha“ vo svojom živote musí bojovať, nebojím sa povedať, každá kresťanská rodina. Manželom a rodinám by som chcel pomáhať v tomto boji a mládeži a deťom ukázať, že sa oplatí vieru žiť a chrániť si ju. Verím, že Boh a jeho pomoc stoja a budú stáť pri každom z nás. Ale aj starší či chorí nám v tomto všetkom môžu pomáhať svojimi skúsenosťami a hlavne modlitbami a obetami.

Pracovať s deťmi a mládežou je v súčasnej internetovej dobe dosť náročné. Hlavne preto, že ich viac zaujíma virtuálna realita ako skutočné vytváranie a pestovanie sociálnych vzťahov a komunikácie. V čom vidíte úskalia a naopak v čom pozitíva z pohľadu pôsobenia kňaza vo farnosti?
Jedným z veľkých nebezpečenstiev internetu a vôbec PC techniky ako takej je - obzvlášť pre deti a mládež - že sa uzatvárajú do svojho vlastného sveta. Myslia si, že nepotrebujú iných. Stačí im PC a nejaká hra. Žiaľ, neraz si to myslia aj dospelí. Keď rodič, aby mal pokoj od svojho dieťaťa, posadí ho k TV alebo k PC. Práca s deťmi a mládežou vo farnosti je preto dôsledkom toho náročnejšia.
Je potrebné vnútorne ich presvedčiť, že viac ako vyhrať nejakú hru a byť víťazom len virtuálne, je víťaziť reálne nad sebou samým, nad svojím individualizmom či niekedy až egoizmom. Je potrebné učiť tak deti, ako aj mládež, že viac, než „zhovárať sa“ s niekým (niekedy úplne cudzím) celé hodiny cez chat, je navštíviť svojho suseda, spolužiaka, možno chorého kamaráta a venovať mu „len“ 20 – 30 minút zo svojho voľného času. Iste, sú aj mnohé pozitíva. Som presvedčený, že PC, TV, internet sú tiež Božími darmi pre nás. Je však potrebné ich správne využiť – aj v pastorácii. Konkrétnym príkladom dobrého využitia týchto prostriedkov je napríklad aj to, že náš časopis má aj elektronickú podobu na internetovej adrese.

Čo plánujete v najbližšom období v našej farnosti? Na čo sa môžeme tešiť?
Neplánujem sám, ale plánujeme spoločne s pánom farárom Ondrejom. Chystáme sa obnoviť sväté omše s príhovormi pre mládež a deti; deti sa budú mať možnosť stretávať v kresťanskom spoločenstve detí – eRku, chceli by sme oživiť prácu s miništrantmi, možno aj lektormi a uvidíme, čo prinesie čas. Budeme sa snažiť načúvať potrebám vás – veriacich a veríme, že s pomocou Božou budeme spolu kráčať do nášho CIEĽA.

 Za rozhovor ďakuje christian louboutin uk nike scarpe tn pas cher sac louis vuitton pas cher nike air max pas cher longchamp pliage soldes

Monika Hodnická