Milí mladí čitatelia!

Utrpenie - Aký je zmysel utrpenia?

Autor:Lýdia a Michal
Pridané: 2009-05-14 15:16:51
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Každý z nás už určite prežíval nejaké utrpenie, alebo aj prežíva. Istotne má každý už  aj nejaké tie  skúsenosti ako sa k utrpeniu postaviť, veď s problémami sa stretávame už od narodenia. Keď sme boli deti, neboli to síce „skutočné“ problémy, no napriek tomu, my sme ich tak vnímali. Postupne sme rástli a niektoré problémy už nie sú vôbec také detské a my si uvedomujeme, že sú súčasťou každodenného života, a tak sa ich musíme naučiť prijať a riešiť.

Utrpenie

Aký je zmysel utrpenia?

Radosť vychádza z objaveného zmyslu utrpenia, ponúknutého z lásky.

Utrpenie by nemalo zmysel keby neexistoval Ježiš. Nato,  aby sme pochopili zmysel utrpenia, musíme sa pozastaviť pri Kristovom utrpení. ,,A on niesol naše neduhy, vzal na seba naše bolesti...bol prebodnutý pre naše neprávosti, pre naše zločiny strýznený... A Pán na neho uvalil neprávosť nás všetkých.“(Iz 53,4-6) Len si predstavte, aké sú naše kríže ťažké a on vzal na seba trápenia a bolesti všetkých ľudí. Nepredstaviteľná bolesť. No vďaka tomu, že on ju bol ochotný podstúpiť, má aj naše utrpenie zmysel. Keď nesieme naše bolesti spolu s ním, stávajú sa pre nás cestou vykúpenia a dozrievania v láske a nadobúdajú obrovskú hodnotu. Môžeme si byť ešte istí, že stále, keď sa objavia v našom živote kríže, Boh je prvý, ktorý ho nesie s nami. Aj svätá Edita Steinová odpovedala na otázku, aký je zmysel utrpenia, podobne: „Ľudská prirodzenosť, ktorú Kristus prijal, mu dala možnosť trpieť a zomrieť. Božská prirodzenosť, ktorú mal od večnosti dala tomuto utrpeniu a smrti nekonečnú hodnotu a výkupnú moc. Umučenie a smrť Krista sa opakujú v jeho mystickom tele a v jeho údoch. Každý človek musí trpieť a zomrieť, ale ak je živým údom mystického tela, jeho utrpenie a smrť nadobúdajú vykupiteľskú moc.“

Utrpenie spojené s láskou
Pápež Benedikt XVI.  pri otvorení Roka sv. Pavla povedal: ,, Neexistuje láska bez utrpenia, sebazaprenia, premeny a očistenia nášho JA skutočnou slobodou. Eucharistia, stredobod nášho kresťanského života, je založená na Ježišovej obeti za nás, zrodila sa z utrpenia z lásky, ktorá dosiahla na kríži najvyšší stupeň.“ Učme sa aj my od Ježiša trpieť ale s láskou. Aj ten kríž sa nám bude zdať ľahší, keď ho budeme niesť s ním a s láskou, keď sa budeme môcť usmievať aj v tých ťažších chvíľach. Nie je to ľahké, ale dá sa to.  

Obetovanie utrpenia
Nezabúdajme, že každé utrpenie sa dá obetovať za niekoho alebo za niečo! Aj v tomto období, keď sa usilujeme plniť naše pôstne predsavzatia, si môžeme na to spomenúť. Veď dodržanie predsavzatia stojí veľa námahy a často musíme pri tom aj niečo vytrpieť. Buď je to spojené priamo s naším skutkom, alebo to len môžu byť začudované pohľady našich kamarátov, že prečo chceme ísť do kostola aj v piatok alebo napríklad nejeme mäso. Nakoniec už len jedna myšlienky na povzbudenie od sv. Františka Saleského: „ Božia láska je vždy väčšia než akákoľvek tvoja bolesť.“

Modlitba v utrpení

Ako dobre, že si tu. Nie, nechcem zabudnúť na svoje problémy, na svet okolo mňa, na ťažkosti a prekážky, ktoré mi neraz berú chuť, ale chcem sa len tak dotknúť, Ježišu, Tvojej ruky, tej vzkriesenej ruky, a vykročiť s Tebou a s Tebou ísť i do tých ťažkých chvíľ môjho života, kde mi nie je do radosti. Počujem, ako mi hovoríš: „ Aj ja som musel trpieť, aj ja som prežíval život, v ktorom ma mnohí nenávideli, neprijali, opustili, a predsa mi nechýbala radosť.“
Pane Ježišu, Ty vieš, čo nás trápi, ako sa cítime. Ďakujeme Ti za všetky naše kríže, problémy, utrpenia a prosíme Ťa o silu, aby sme ich dokázali zvládnuť a niesť, ako si ich niesol Ty. Vypočuj všetky naše prosby a vďaky a daj, aby sme vo všetkom hľadali Božiu vôľu a okolo seba nachádzali radosť.
Amen.