Svätý pôst sa započína...

Autor:Mária Koňaková
Pridané: 2014-10-13 10:53:58
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

... k pokániu nás napomína. Touto piesňou spievanou v kostole na Popolcovú stredu a obradom udeľovania popolca sa pre nás kresťanov začal štyridsaťdňový pôst.

 Obdobie pôstu je pre veriaceho človeka nielen v striedmosti stravovania a zriekania sa mäsitých pokrmov či iných návykov (káva, cigarety, alkohol). Má byť pre nás obdobím modlitby a rozjímania, obdobím pokánia a sebazapierania, obdobím obetovania sa v službe blížnym a posilnením sa vo viere.
Pôst je príležitosťou, ako sa obnoviť na tele i na duši. V pobožnosti Krížovej cesty máme možnosť vstupovať si do vlastného vnútra a pri jednotlivých zastaveniach kráčať spolu s Ježišovým utrpením a predkladať mu svoje osobné kríže, bolesti a nádeje.
Aj u nás v dedine sa obdobie pôstu prísne dodržiavalo. Bolo samozrejmosťou, že sa nekonali zábavy, svadby  ani iné radovánky. Obdobie pôstu sa žilo s veľkým rešpektom a úctou k Utrpeniu Pána Ježiša. V mnohých rodinách sa celá rodina večer čo večer schádzala pri spoločnej modlitbe bolestného ruženca. V podvečer sa po dedine rozliehal spev pôstnych piesní spievaných deťmi a mládežou pri krížoch v dedine, no staršia mládež chodila aj ku tým vzdialenejším v okolí dediny. Tradícia spievania pri krížoch je stará. Svedčia o tom pôvodné piesne (nenachádzajú sa v žiadnom spevníku) spievané v nárečí výhradne pri kríži a v pôste. Niektoré sa zachovali až podnes. Medzi staré tradície počas pôstu patrilo aj chodenie „smertky s kudzeľu na tu čarnu nedzeľu“ (podobne asi ako Morena). V piatu pôstnu nedeľu nazývanú „čarna“ alebo tiež „smertna“ sa zišla skupina detí, ktorým rodičia alebo starší pomohli zostrojiť zo slamy a starého ženského oblečenia akúsi bábu na palici, s ktorou deti chodili po dedine a neprestajne spievali: „Idze smertka s kudzeľu...“. Niektoré tradície a zvyky ostali nenávratne v minulosti, k niektorým je snaha aspoň sčasti sa vrátiť a obnoviť napríklad spomínané piesne pri kríži spolu s modlitbou ruženca aspoň v nedeľu popoludní. Aj veľkopiatková Krížova cesta s nesením kríža konaná po veľkopiatkových obradoch po dedine k niektorému z krížov umocňuje prežívanie vrcholiaceho pôstneho obdobia.
V pôstnom období sa pripravujeme znova prežívať Veľkonočné tajomstvo, ktoré presvecuje nádejou celý náš život. Kvetnou nedeľou vstupujeme do Veľkého týždňa, ktorý nám opäť predkladá toto tajomstvo spásy prostredníctvom obradov Veľkonočného trojdnia. Vzkriesený Kristus nám otvára nový život, novú jar a vieru v život večný.
nike tn requin pas cher sac longchamp soldes longchamp sac longchamp pliage louboutin outlet uk louis vuitton sito ufficiale