Za múdru starobu

Modlitba svätého Františka Saleského

Autor:redakcia
Pridané: 2009-05-14 10:20:12
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Pane, ty vieš lepšie ako ja, ako som zo dňa na deň starší – a jedného dňa budem starý úplne.
Chráň ma od pokušenia, aby som sa pri každej príležitosti neusiloval hocikomu rozprávať, čo o každej veci viem. Starecké táranie obťažuje všetkých dookola.
Chráň ma od toho, aby som sa neusiloval všetkým ľuďom okolo seba zasahovať do ich života vnucovaním svojich názorov. Predstava starcov, že oni všetkému rozumejú najlepšie, je trápna.
Pomáhaj mi, aby som bol rozvážny, ale nie nerozhodný. Aby som bol ochotný poradiť tomu, kto sa pýta, ale aby som nerozkazoval.
Pomáhaj mi, aby som sa neusiloval radiť tým, ktorí sa na radu nespýtajú, a tak si zachoval zopár dobrých priateľov.
Pomáhaj mi, Pane, aby som dokázal nerozprávať o svojich zdravotných ťažkostiach. Rok čo rok rastie vo mne chuť stále podrobnejšie ich kdekomu popisovať.
Neodvažujem sa prosiť o dar, aby som vedel počúvať s potešením, keď iní hovoria bez konca o svojich zdravotných problémoch, ale o trpezlivosť, aby som to aspoň zniesol.
Neodvažujem sa už tiež prosiť o lepšiu pamäť. Prosím len o pokoru, aby som si na svoju zábudlivosť spomenul, keď sa mi bude zdať, že iní sa mýlia.
Ale o toto ťa veľmi prosím, Pane: aby som si dokázal zachovať vľúdnu a láskavú tvár. Veď predsa mrzutý pohľad je obraz diabla.
Aj keď moje oči slabnú, nech si zachovám dobrý zrak pre všetko, čo je na blížnom dobré – nech nie som lenivý to povedať a pochváliť.
Na tvári mám vrásky, moje prsty sú neobratné a nohy ťažké. Niekedy je mi z toho úzko. Nech si viac pripomínam to, čo ešte môžem než to, čo už nemôžem.  Nech si v bázni pred starobou staviam štít tvojich slov: „Kto vo mňa verí, tomu rastú krídla ako orlovi.“
Daj mi, Pane, silu, aby som prijal svoju starobu v dôvere v Teba. Nie plačlivú starobu, ale vďačnú. Vďačnú za všetko dobré, čo bolo, čo je a čomu dôverujem, vo viere v Teba, lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.