Vrme im tret gro

Autor:Mria Koakov
Pridan: 2014-10-13 11:07:05
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Staroba je prirodzen etapa v ivote loveka. Staroba neznamen automaticky aj choroby, aj ke s pribdajcimi rokmi choroby i ubdanie sl asto id ruka v ruke. Dnes vak dostupnos lekrskej starostlivosti, pokroky v medicne, ale aj zdravotn uvedomelos aivotosprva doku udra starho loveka v dobrom zdravotnom stave, v duevnej pohode atelesnej aktivite a do neskorho veku.

S vak choroby, ktor spsobuj iaston alebo pln bezvldnos a tm aj odkzanos na pomoc aopateru. aisko oetrovateskej starostlivosti o chronicky chorch sa znemocninch oddelen presunula do domcej starostlivosti. Domce prostredie je pre nich tm najprirodzenejm prostredm. Stara sa o ako chorch a nevldnych v domcom prostred je psychicky i fyzicky vemi namhav a vyerpvajce. Odborn starostlivos je mon zabezpei prostrednctvom ADOS (Agentry domcej oetrovateskej starostlivosti). Kvalifikovan zdravotn sestry s predpsanou pecializciou zabezpeuj odborn zdravotn a oetrovatesk vkony oetrenie preleanm avekch rn, podvanie infznej lieby, injekci, pecilne rehabilitan kony po akch razoch alebo po nhlych mozgovch prhodch apodobne. A celodenn starostlivos o hygienu, podvanie jedla, polohovanie pri bezvldnosti i jednoduch rehabilitan cviky zostvaj na pleciach rodiny atch, o sa o takho chorho bezprostredne staraj.
Star udia s vemi citliv a zraniten. Stara sa o nich vyaduje mimoriadnu trpezlivos a obetavos. Ale aj tento kr fyzickho utrpenia na jednej strane i obetavosti na strane druhej sa ahie zna, ak sa prijma s odovzdanosou a pokorou a obetuje sa slskou.
Bume s nimi na sklonku ich ivota. Mme im by za o van. Za dar ivota, za mdros a radu, za materilnu pomoc i duchovn hodnoty, ktormi ns pripravili na cestu vlastnm ivotom. Navajme ich potrebm, ich rozprvaniu, pretoe sich odchodom do venosti odchdza aj kus kadho z ns, aj kus histrie vlastnej rodiny i dediny.
louis vuitton soldes nike air max one pas cher longchamp soldes sac a main louis vuitton sac à main longchamp pas cher nike air max tn pas cher