Naui sa pozrie na problm z inho uhla

Tma vzdelvanie oami tudentov

Autor:Jozef Reiner
Pridan: 2008-07-06 22:39:49
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Otzka titulov nm vtala hlavou tak v treom ronku V. o mi vlastne d vka? Sme tu tri roky, ale mdrej nie sme. no, vieme tak okoprova vypracovan refert. Vtedy sme sa ptali iuiteov: o mi d V? Doteraz som sa ni potrebn do praxe nenauil. Ssmevom vraveli, e to ani nie je cie V, aby si sa tu nauil praktick veci. Povedali, e V a nau pozrie sa na problm z inho uhla, bude in rozma. Zostali sme rozarovan. Teraz po kole vidm, e mali pravdu. Rozmam in. A niekde to je dobr, ale niekde nie. Myslm, e by vzdelan azosta jednoduchm lovekom, je via mdros.