JN ARNOGURSK

 (Autor: archv redakcie)
Autor:Jn Duda
Pridan: 2008-07-06 22:24:28
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

piritul Kazskho seminra a profesor na Vysokej kole bohosloveckej v Spiskej Kapitule Jn arnogursk sa narodil v Malej Frankovej vroku 1904.

Po stredokolskch tdich v Levoi afilozoficko-teologickch v Spiskej Kapitule ho biskup Jn Vojtak poslal tudova do Rma. Tu sa mlad tudent ukzal v plnej miere ako vemi nadan. Najprv tudoval filozofiu na Univerzite sv. Urbana, kde v roku 1925 ako 21-ron dosiahol doktort filozofie a o tyri roky neskr na tej istej univerzite vroku 1929 ako 25-ron dosiahol druh doktort tentoraz z teolgie. Po kazskej vysviacke ho spisk biskup Vojtak poslal za kaplna do Kemarku a odtia ho povolal za piritula Kazskho seminra a na Vysok kolu bohosloveck na Spisk Kapitulu.
Jn arnogursk sa ukzal nielen ako nadan intelektul, ale najm ako vemi nbon lovek a obetav kaz. udia si naho spomnaj ako na loveka hlbokej modlitby a hovoria dokonca o heroickch nostiach, ktor s charakteristick pre ud s povesou svtosti. Takto si na neho spomnaj v Malej Frankovej, v Kemarku i v Spiskej Kapitule, ale aj inde, vade tam, kde sa zili t, ktor ho osobne poznali a zachovali o om krsne svedectvo, ktor si pripomnaj ich deti.
ia, Jn arnogursk neil dlho. Zomrel nhle vemi mlad, iba 34-ron, ke putoval s bohoslovcami peo zo Spiskej Kapituly na Marinsku horu do Levoe. Pravdepodobne dostal pal a jeho organizmus vysilen ivotnou askzou nevydral tto nmahu. Stalo sa to v roku 1938. Vojtakov osobn tajomnk doktor Jozef Kapala zachytil aj hlbok pohnutos samho biskupa nad smrou svojho nadanho a nbonho kaza. Pri jeho pohrebe v Spiskej Kapitule sa biskup Vojtak neudral a horko zaplakal. Na vslovn iados jeho rodiov, ktor boli v priam voku nad smrou svojho milovanho syna a kaza, bol Dr. Jn arnogursk pochovan v Malej Frankovej, kde v tom ase jeho rodiia ili. Jeho hrob je na tamojom cintorne dodnes. Tohto roku 1. jla 2008 sa napln 70 rokov od jeho smrti.
Brat piritula Jna arnogurskho Pavol bol uiteom. Oenil sa s pani Kristnou pochdzajcou z Bratislavy-Vajnory. Je otcom Jna arnogurskho, zakladatea KDH, neskr aj predsedu vldy SR, v sasnosti advokta ijceho v Bratislave.