Moja spomienka na pna farra Michala Vitkovskho

Autor:Mria Koakov
Pridan: 2008-07-06 22:17:58
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Pr rokov po otvoren Slovenska sa svetu v roku 1993 zorganizoval pn farr Michal Vitkovsk vek ptnick zjazd pre veriacich z Markuoviec, Tepliky, Lieskovian a pre veriacich z farnosti Vydrnk. Zobral na seba vek zodpovednos za 90 ptnikov, ktorm sa prechodnm domovom na 14 dn stal autobus.
Aj po ptnstich rokoch rezonuj vo mne iv spomienky a hlbok duchovn zitky z miest, kam sa mnoh do tch ias nemohli dosta a ktorm sa splnil ich ivotn sen: by osobne na audiencii u Sv.Otca Jna Pavla II., vidie pamtihodnosti a svt miesta v Rme a vo Vatikne, zasti sa svtej ome v priestoroch Kltora sv. Frantika z Assisi, vidie Turnske pltno a Kltor sv. Jna Bosca v Turne, prejs cez Pyreneje do Andory, by v Lurdoch a cez Par sa astlivo vrti domov.
V mojich spomienkach ostane pn farr nielen cez svoju pastoran innos vnaej farnosti, ale aj cez vetky tie miesta, ktorch sa vaka nemu dotkli nae nohy a videli nae oi.
Vaka Vm! Odpovajte v pokoji!