Človek, kňaz, priateľ

 (Autor: archív redakcie)
Autor:Cyril Hamrák
Pridané: 2008-07-06 22:17:04
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Michal Vitkovský • nar. 19. 9. 1953 Majerka • ordinovaný 12. 6. 1977 • 1977 - 1980 kaplán Markušovce • 1981 - 1993 správca farnosti Markušovce • zomrel 24. 4. 2008 •

 
Tak, ako mňa, určite aj všetkých markušovčanov zasiahla neočakávaná správa o úmrtí Vdp. Michala Vitkovského. Keď som sa to dopočul, hneď som sa ponoril do svojich spomienok na tohto kňaza, ktorý natrvalo poznačil životy mnohých z nás. Vybral som pre vás aspoň niektoré.

Človek
Pána farára Vitkovského som začal vnímať hneď vo svojom ranom detstve. Nedalo sa vyhnúť jeho pozornosti a milým slovám, ktoré potešili detské srdce. Všimol si ma v kostole a keď cez koledu navštívil náš dom, unavene sa usadil do kresla v obývačke a povedal: “Z takýchto chlapcov budú iste dobrí miništranti...“ – začalo sa naše veľké priateľstvo. Takýto prístup mal určite ku každému, pretože každý, kto ho poznal, mal s ním o čom rozprávať.
Vedel si nás získať a myslím, že to s odstupom času môžem hodnotiť, mali sme ho ako deti veľmi radi. Hodiny náboženstva boli tak príjemné, že hoci bolo v popoludňajších hodinách, nikto nechýbal. Otvorili sa dvere a dovnútra vošiel vysoký muž s priateľským úsmevom a neodmysliteľným kufríkom, ktorý ukrýval všelijaké prekvapenia. Raz nejakú knihu, inokedy maľovanku, či obrázok. Cez októbrové pobožnosti sme po náboženstve všetci mašírovali do kostola. Hŕba aktoviek odložených pred lavicami naznačovala, že nás vedel povzbudiť a upriamiť na duchovný život, tak prirodzene - ľudsky. A potom, všetky deti okolo svojho kňaza recitovali modlitbu ruženca. Škoda, že to už dnes nevidieť. Dodnes to vo mne zanechalo stopy.

Kňaz
Ako kňaza sme ho najčastejšie vnímali pri svätej omši. Jeho čarovný zošit, plný zaujímavých myšlienok a príbehov sme mu ako miništranti chceli schovať. Raz sa nám to podarilo, ale pán farár Michal si vždy poradil. Jeho veľký kazateľský talent lahodil ušiam všetkých veriacich. Sú mnohí, ktorí si pamätajú jeho kázne dodnes.
Aj mládež bola v pozornosti tohto kňaza. Výlety, futbalové turnaje v markušovskej doline, púte a organizovanie rôznych akadémií a spoločenských podujatí máme všetci zachytené už iba na fotografiách. Pre mládež z Markušoviec, Tepličky a Lieskovian to  však boli dôležité chvíle vzájomného spoznania a spolupráce, či priateľstva. Za pôsobenia Vdp. Vitkovského sme boli prepojení a farnosť vtedy žila akosi pospolu.

Priateľ
Jedno je isté. Prežil som s týmto kňazom svoje detstvo viery a mám na to len dobré a veľmi pestré spomienky. Myslím, že môžem povedať, že ma inšpiroval ku kňazstvu. Veď k tomuto povolaniu som zahorel práve cez neho. Oslovil ma nielen ako kňaz, ale aj ako človek skrze jeho vľúdnosť a ľudskosť. Pán Boh si vo svojej prozreteľnosti vyberá ľudí, ktorí majú dostatok darov a schopností, aby dokázali osloviť tých druhých. Markušovský farár Michal Vitkovský bol jedným z nich. Ďakujem Bohu, že som ho takto mohol vnímať. Nech mu Boh dá večnú slávu!