Ak je osud darovanho bohostnku z Tepliky?

Kaplnka (Autor:  )
Autor:redakcia
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Darovanm bohostnku z Tepliky Spiskmu seminru sa uskutonilo naozaj pekn dielo. Je sasou obnovenej kaplnky, ktor sli hlavne dp. diakonom, ktor v nej mvaj rann a veern modlitby. alej sli profesorom teologickho intittu, ktor v nej slia sv. ome. Bolo to pekn gesto zo strany vs, veriacich z Tepliky. Ako mte monos vidie z fotografie, bohostnok bol obnoven a dobre zakomponovan do architektry malej kaplnky. Jeho darovanm ste sa postarali o jeho dstojn vyuitie. Nech vs hreje pri srdci pocit, e sa pri om modlia budci kazi spiskej a roavskej dieczy, a tm mte aj vy svoj mal podiel na rozvjan duchovnch povolan.