BOD

Autor:Anna-Mria
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!


Je pol deviatej veer. Uvaujem. Ete umy riad, o-to prepra, preta ten novoobjaven lnok, ujasni si zajtraj program a ... och, ete ruenec. No, na svtej omi som dnes bola, ete MUSM ten ruenec... A zrazu mi je to. Modlitba sa premenila na povinnos, bod v programe a mne predsa osi podstatn unik!

Nie, ja som predsa nebola na svtej omi, ja som bola pozvan vychutna prtomnos mjho Pna, obja Ho a necha sa zahrn Jeho nehou, zveri mu svoje dnen omyly a vypou si Jeho usmernenie, prosi za lsku pre svet a necha sa nasti Jeho lskou, odovzda mu zlo skryt v hlbinch mjho ja a prija posilu, vzoprie sa mu, poveda mu svoje no a prija Jeho odpajce usmievav pohladenie. To je PRAVDA.

Nie, ja sa predsa nechcem zdokonali v odriekan desiatok Zdravasov, ja chcem chyti Maminu ruku a necha sa ou vies. K Nemu. Tak ticho, tak pokorne, tak lskavo, tak mdro, tak nene, ako to doke iba Matka mjho Pna.

VAKA, BOE, ZA DAR POZASTAVENIA.