Pokoj a dobro na INTERNETE

Autor:
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!1. mája 2003 spustí redakcia časopisu Pokoj a dobro prevádzku internetovej stránky časopisu. Nájdete ju na adrese www.pokojadobro.sk .

pokojadobro.sk

Cieľom stránky je prezentácia časopisu, šírenie myšlienok pokoja a dobra aj prostredníctvom internetu. Na internete je nedostatok stránok s podobným obsahom, aj keď záujem o ne zo strany používateľov rastie. Stránky by mali predstavovať akúsi oázu pokoja vo „vyprahnutej púšti“ internetu, kde návštevník môže načrieť z prameňov dobra.

Na stránkach pokojadobro.sk nájdete niekoľko informácií o redakcii, redaktoroch a spolupracovníkoch redakcie. Nosným pilierom stránok bude aktuálne číslo časopisu Pokoj a dobro. Články uverejnené na internete sa môžu líšiť od článkov uverejnených v tlačenej forme. Hlavný rozdiel je v tom, že tlačená verzia je obmedzená svojím rozsahom. Niektoré články je preto nevyhnutné skrátiť. Internetová verzia bude obsahovať články v pôvodnom znení. Nájdete tu všetky rubriky a pridáme aj články, ktoré sa nám do tlačenej verzie nedostali.

V archíve budú uložené predchádzajúce čísla časopisu. Stane sa tak cenným zdrojom informácií z oblastí ako liturgika, cirkevné právo, manželstvo a pod.

Pripravujeme aj ďalšie novinky ako napríklad možnosť pridať komentár k článku, ohodnotiť článok, prípadne zverejniť vlastný príspevok.

Veríme, že naša webová stránka sa pre vás stane miestom, na ktoré radi zavítate pri vašich potulkách svetom internetu.