INFORMÁTOR

Autor:Ján Duda
Pridané: 2008-01-12 16:05:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

• Od 11. do 17. novembra 2007 sa pán kaplán Valentín Kokoruďa zúčastnil duchovných cvičení v moravskom Velehrade spolu s ďalšími kňazmi z Čiech, Moravy a Slovenska. Exercitátorom bol páter Kodet.


• V novembri Architektonický ateliér GAM z Ružomberka dokončil návrh riešenia kostolného nádvoria v Tepličke. Po prerokovaní návrhu s Hospodárskou radou Tepličky a po prípadnom vyjadrení Spišského biskupstva a Správy pamiatok sa návrh dorieši do detailov, aby sa mohli práce realizovať v roku 2008.


• Farský úrad v Markušovciach požiadal Správu pamiatok o vyjadrenie k riešeniu okien na farskom Kostole sv. Michala archanjela v Markušovciach. Nakoľko nás už zastihla zima, po predbežných schváleniach by návrh mohol byť realizovaný v priebehu roka 2008.


• Firma Boroko, ktorá sa stará o funkčnosť zvonov na kostolnej veži v Markušovciach i v Tepličke, prisľúbila, že ešte do tohtoročných Vianoc uvedie do chodu hodiny na kostolnej veži v Markušovciach zapojením na nový elektrický motorček ťahania hodín. Hodiny budú aj odbíjať každú polhodinu a potom celú hodinu podľa toho, koľko bude hodín.