Fedorkov kr na Babinej

Kre, svedkovia viery

Fedorkov kr na Babinej (Autor: Peter Lazor)
Autor:redakcia
Pridan: 2007-10-31 13:01:07
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Fedorkov kr na Babinej