Stretnutie členov Jednoty dôchodcov Slovenska

Autor:redakcia
Pridané: 2007-09-19 10:08:13
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

V sobotu 30. júna sa konal v Markušovciach I. ročník kultúrno-turistického stretnutia seniorov z okresu Spišská Nová Ves. Cieľom podujatia bolo predovšetkým „oživenie“ všedných dní dôchodcov, ich pohyb a pobyt v prekrásnom prostredí okolia letohrádku a kaštieľa a iných historických pamiatok. Po prehliadke expozícií múzea a tichom zastavení sa v kostole spontánne zaznela aj mariánska pieseň. Určite bola poďakovaním našej Matičke za duševnú pohodu a možno aj za doterajší život. Po spoločnom obede stretnutie vyvrcholilo kultúrnym programom v hudobnej sále múzea, v ktorom vystúpili markušovské ženičky zo súboru Markušovčan. Kultúrny program bol dramaturgicky orientovaný k práve prebiehajúcemu roku Jozefa Miloslava Hurbana. Markušovský rodák p. Viliam, ktorý počas dlhých 40 rokov žil na Kysuciach pozitívne hodnotil stretnutie dôchodcov, keď – okrem iného – povedal, že „podobné stretnutia treba organizovať. Spríjemnia všedné dni seniorom, ale sú aj prínosom pre obec a región“.
Okresný výbor JDS v Spišskej Novej Vsi
(redakčne skrátené)