Nemáme si už čo povedať

editoriál

Monika Hodnicka (Autor: archív redakcie)
Autor:Monika Hodnická
Pridané: 2007-09-19 10:21:59
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

„Nemáme si už čo povedať“, skonštatujú
manželia po niekoľkoročnom
spolužití. „Sused sa so mnou nerozpráva“, sťažuje sa známa. „Ten náš pubertiak vôbec nepočúva, čo mu hovoríme a tobôž nie sa s nami zhovárať“, ponosujú sa rodičia tínedžerov.
„Obojstrané vzťahy ochladli“, vyhlásia štátnici znepriatelených krajín.
A takto by sa dalo nájsť ešte zopár príkladov nezvládnutej komunikácie.
Keď sa tak človek nad tým zamyslí,
zistí, že v živote sú predsa len najdôležitejšie vzťahy. Čo by sme mali z množstva krásnych vecí a skvelých zážitkov, keby sme sa nemali
s kým o ne podeliť. Aj napriek tomuto poznatku častokrát radšej zveľaďujeme majetok namiesto toho, aby sme zveľaďovali vzájomné vzťahy.
Predpokladom dobre fungujúcich vzťahov je aj kvalitná osobná komunikácia.
Tvoria ju dve dôležité zložky – aktívne počúvanie a kultivované rozprávanie. A to všetko v atmosfére vzájomnej úcty.
Keďže aj naša redakcia vníma komunikáciu
ako veľkú vec, prinášame na stránkach tohto čísla časopisu dva rozhovory.
Milí čitatelia!
Človek naozaj rastie aj tým, že sa učí zvládať vzájomnú komunikáciu. To však nepríde samo od seba. Treba
sa tomu učiť celý život. Určite sa za tým skrýva aj kus sebazaprenia, pokory a hlavne vzájomnej lásky. Je pravdou, že mnohokrát nás ovládne hnev, pracovný či osobný stres, ťažká životná situácia... Pri každej príležitosti
by sme však nemali zabúdať na to, že každý človek má svoju dôstojnosť,
ktorú by sme nemali zraňovať.
Prajem vám veľa úspechov v rozvíjaní
tejto vzácnej čnosti a samozrejme
pekné čítanie.