Informátor

Autor:Ján Duda
Pridané: 2007-04-06 18:39:45
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

• V pondelok 19. februára 2007 sa uskutočnil v Markušovciach miništrantský turnaj v hokejbale. Zúčastnilo sa ho asi 25 miništrantov z Markušoviec, ktorí hrali medzi sebou v piatich družstvách. Bolo to užitočné podujatie počas jarných školských prázdnin.

• Vo štvrtok 22. februára 2007 usporiadal pán kaplán výlet mládeže z farnosti a filiálok do Slovenského raja opäť v rámci farských podujatí počas jarných školských prázdnin. Výlet absolvovalo asi 15 mládežníkov z Markušoviec, Tepličky a Lieskovian.

• V dňoch 9.-11. marca boli na pastoračnom víkende v Markušovciach
bohoslovci a diakon z Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule. Obaja bohoslovci boli naši rodáci z Markušoviec Matúš Reiner a Jozef Sukeník, diakon bol rodák z Nižnej na Orave Peter Nakačka a za predstavených bol v Markušovciach pán špirituál Ján Kuboš. V piatok 9. marca v Markušovciach pán špirituál Kuboš viedol modlitbu Krížovej cesty a koncelebroval a predniesol kázeň pri sv. omši, ktorej predsedal domáci pán farár Duda. Po sv. omši bolo na fare stretnutie s mládežou. V nedeľu pán špirituál Kuboš predsedal rannej svätej omši a koncelebroval pri dopoludňajšej svätej omši o 11. hodine, ktorú slúžil pán kaplán Kokoruďa.
Pri oboch mal kázeň pre markušovských veriacich.

• V dňoch 22. až 25. marca 2007 bola vo farnosti a filiálkach pôstna duchovná obnova. Témou tohtoročnej duchovnej obnovy bola najnovšia exhortácia pápeža Benedikta XVI. Sacramentum Caritatis o Eucharistii v živote Cirkvi.

• V piatok 30. marca 2007 bolo veľkonočné spovedanie vo farnosti i filiálkach. V Markušovciach dopoludnia i popoludní spovedajú spravidla piati kňazi, v Tepličke piati kňazi a v Lieskovanoch dvaja kňazi.

• K 1. marcu 2007 vymenoval spišský diecézny biskup Mons. František
Tondra nových členov Kňazskej rady Spišskej diecézy na obdobie piatich rokov. Za člena tejto rady vymenoval aj Jána Dudu, súdneho vikára a markušovského farára. Rovnako na obdobie piatich rokov vymenoval Kolégium konzultorov diecézy, kde vymenoval aj Jána Dudu. Pán farára Duda je v uvedených poradných orgánoch diecézneho biskupa 10 rokov (od roku 1996)

• V pondelok 2. apríla 2007 pán farár v Bratislave prevzal z rúk ministra školstva Slovenskej republiky Osobitné ocenenie za prácu v oblasti vedy na Slovensku v rámci podujatia Vedec roka 2006. Podujatie usporiada každoročne Sekcia vedy a techniky Slovenského syndikátu novinárov v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied a Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. Na osobitné ocenenie bol pán farár vybraný na zasadaní Komisie dňa 13. marca 2007. Na ocenenie ho navrhla Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku.
Tešíme sa z ocenenia a zároveň k úspechu srdečne blahoželáme.