Zo života farnosti 6

Vianočný miništrantský turnaj (Autor: Peter Lazor)
Autor:Ján Duda
Pridané: 2007-03-03 15:12:10
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Vianočný miništrantský turnaj