Exluzvne zbery z Nemecka 1

Pn Rupert Hofbauer, sprvca ppeskho domu, odovzdal ppeovi levosk kr, ktor m podobu stromu ivota (Autor: archv redakcie)
Autor:redakcia
Pridan: 2006-10-02 09:05:01
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Pn Rupert Hofbauer, sprvca ppeskho domu, odovzdal ppeovi levosk kr, ktor m podobu stromu ivota