Vzor munosti

Sv. Michal (Autor: archv redakcie)
Autor:Peter Lazor
Pridan: 2006-10-02 08:28:44
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Michal archanjel je pre ma vekm vzorom muskosti. Prbeh boja proti satanovi urite dobre poznte. Stokrt ste pouli vznam jeho mena. Chcem tu opsa nieo in.

V srdci kadho mua driemu tri tby a to preva vek dobrodrustvo, bojova boj za dobr vec a vyslobodi krsnu enu.

Preo som sa rozhodol prihovori muom? Mui nie s mumi a eny nie s enami. V dnenom svete perfekcionalizmu je ozajstn mu ten, kto m vplyvn postavenie, najvyie mon vzdelanie, pouva excelentn slovnk, voz sa na super drahom aute, doke v prci vyda neskuton vkon, sprva sa poda spoloenskho bontnu, je stle oholen, upraven - jednoducho superman. Preo ale toto vetko ober jeho srdce o chu preva dobrodrustvo? Preo mui utekaj od svojich krsok k inm, u ktorch hadaj potvrdenie svojej muskosti? (enskos nikdy neme potvrdi muskos). Preo po zlyhan v boji u nechc viac bojova?

Vina muov je znudench zo svojho spsobu ivota. Mu potrebuje nieo hlbie. V prvom rade potrebuje njs sm seba, kto vlastne je, preo je prve tam, kde je. Potrebuje njs odpovede na vea nezodpovedanch otzok.

Kad si nesieme ranu, mono vea rn, ktor sme utili od nho narodenia a po dnes. i u je to strata otca v detskom veku, ubjanie zdravho sebavedomia neustlym a ustrchanm spsobom vchovy, alebo rany spsoben alkoholizmom otca. Vetko je to niekde hlboko v srdci.

Je jednoduch by niekde vzadu v poslednom rade a tvri sa v zmysle hesla ma sa to netka. Mohol tak urobi aj Michal. Mohol osta st vzadu a prizera sa, ako ten star had, vek drak zvdza alch a alch istch anjelov. Preo bojoval? Boh ho stvoril na to, aby bojoval a aby tento boj vyhral.

Aj teba Boh stvoril ako mua, lebo til ma na zemi sprvneho chlapa, ktor bude v Jeho mene bojova. Len ty m srdce mua, ktor doke milova enu, ktor ti dal On. Len ty ju me oslobodi zo zakliatej vee jej rn.

Chlapi maj vemi ra-di ryvok zo sv. psma Podriaujte sa jedni druhm v bzni pred Kristom. eny svojim muom ako pnovi, lebo mu je hlavou eny, ako je aj Kristus hlavou Cirkvi, on, Spasite tela. Ale ako je Cirkev podriaden Kristovi, tak aj eny muom vo vetkom. U viny muov, ktor s len dobrmi hercami a svoju muskos len dokonale hraj, sa tu kon tento odkaz, ktor napsal mu Pavol v liste Efezanom, lebo to, o iada tam alej, sa dotka priamo ich srdca a to: Mui, milujte manelky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samho vydal za u, aby ju posvtil oistnm kpeom vody a slovom, aby si sm pripravil Cirkev (pripomnam muom - svoju krsku) slvnu, na ktorej niet kvrny ani vrsky, ani nioho podobnho, ale aby bola (vaa princezn) svt a nepokvrnen. ena ti by obdivovan a vtiahnut do dobrodrustva. Kad de ak na to, kedy jej povie si moja princeznika. Aj ke je zafan mono od mky, z ktorej prve peie kol a v tch teplkoch alebo zstere nevyzer ako prv dma krovskho dvora. Sks sa zahadie do jej o po tchto slovch. Urite v nich uvid rados rozkonho dievatka, ktor sa to v dlhej maminej sukni pred svojm otcom. Ver tomu, v tom momente si pre u princ, ktor ju zachrnil. Odkia vzia silu s alej po pdoch, odkia vzia ndej, e raz sa to podar?
Kad mu potrebuje niekoho, kto mu d druh ancu, kto mu d pomocn ruku, kto mu odhal jeho podstatu, kto d zmysel jeho neskutonmu prbehu. Kam mme s? Na koho sa obrti? Odpove je skoro a neuveriten. Uzdravi tvoje srdce me jedine BOH. Jedine Boh vie, o v tebe je. Len On je ten, ktor ti me vrti tvoje prav meno. Sta Mu len tvoje NO. Michal zvazil a stoj za tebou.