Kríž ako symbol vykúpenia

 (Autor: archív redakcie)
Autor:Ján Duda
Pridané: 2006-08-16 18:34:37
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

V pondelok 10.7.2006 bol na nádvorí markušovského kostola osadený nový kríž. Doterajší kríž mal aj korpus zo zliatiny. Nateraz nový kríž je bez korpusu. V symbolike vykúpenia sa používajú oba druhy kríža. Kríž s korpusom viac symbolizuje utrpenie, bolesť a má nám pripomenúť, aká veľká bola cena nášho vykúpenia, ktorú Pán Ježiš podstúpil. Kríž bez korpusu ostáva tiež symbolom utrpenia, ale pripomína nám aj víťazstvo Pána Ježiša nad smrťou (neostal na kríži, ale hoci zomrel, vstal z mŕtvych a premohol smrť). Kríž, na ktorom už nevisí umučený Kristus, vyjadruje nádej vzkriesenia k „novému“ životu. Nový markušovský kríž je skutočnou dominantou kostolného nádvoria. Pôsobí majestátne a bez akýchkoľvek ozdôb z tejto majestátnosti „vyžaruje“ nádej, ktorú nám dáva zmŕtvychvstalý Kristus.