Kňazská vysviacka

Autor:Ján Duda
Pridané: 2006-08-16 18:27:11
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Dňa 17. júna 2006 sa v spišskej katedrále uskutočnila kňazská vysviacka, ktorej predsedal spišský diecézny biskup Mons. František Tondra. Pre službu Spišskej diecézy vysvätil 17 dia­konov na kňazov. Medzi vysvätenými na kňazov boli aj dvaja Markušovčania: dp. Róbert Gurčík a dp. Ján Rimbala. Podľa zaužívaného zvyku oblieka novokňaza pri kňazskej vysviacke jeho principál (jeho farár). Dp. Jána Rimbalu obliekal do kňazského rúcha dp. Valentín Kokoruďa, kaplán markušovskej farnosti, a dp. Róberta Gurčíka vdp. Ján Duda, markušovský farár.