NOV KARDINL TTNY SEKRETR

Tarcisio Bertone (Autor: archv redakcie)
Autor:Jn Duda
Pridan: 2006-08-14 10:17:25
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

22. jna 2006 Svt Stolica oznmila, e novm kardinlom ttnym sekretrom sa stal arcibiskup z Janova 72-ron Tarcisio Bertone. Na poste druhho najsilnejieho mua Vatiknu (je to po rade ppea najvplyvnej post) vystrieda 79-ronho kardinla Angela Sodana, ktorho abdikan list z dvodu veku Benedikt XVI. zdedil na stole po svojom predchodcovi. Kad biskup po doven 75. roku veku mus poda ppeovi abdikciu. Tto povinnos uklad biskupovi Kdex knonickho prva.

Nov kardinl ttny sekretr je vzdelanm kontitunm cirkevnm prvnikom. M licencit z teolgie a doktort v knonickho prva. Licencitnu prcu z teolgie napsal na tmu Nboensk sloboda a tolerancia a dizertan prcu v knonickho prva na tmu Moc v cirkvi v nuke Benedikta XIV. ppea Lambertiniho (1740-1758). Ppe Lambertini je dodnes uznvanm cirkevnm prvnikom a vraznm spsobom zasiahol osobitne do kanonizanch procesov. V roku 1976 prevzal katedru cirkevnho kontitunho prva na Fakulte knonickho prva Ppeskej salezinskej univerzity v Rme a a do svojho vymenovania za arcibiskupa vo Vercelli v roku 1991 prednal na Salezine a Laterne Ius pubblicum ecclesiasticum. V roku 1995 sa vrtil do Vatiknu, kde sa stal sekretrom na Kongregcii pre nuku viery, ktor viedol vtedaj kardinl Jozef Ratzinger. V roku 2003 op odchdza do priamej pastorcie, ke sa stal arcibiskupom v Janove. Nov ppe Ratzinger vak na svojho loveka zrejme nezabudol a v roku 2006 ho povolva na elo ttneho sekretaritu Vatiknu.
Jeho menovanie je alm z prekvapen Benedikta XVI. Kardinl Bertone nikdy nepsobil vo vatiknskej diplomaci, ale je akademick vzdelanm lovekom z pastoranho ternu. Zrove je lovekom nbonm. Vo svojej arcidiecze vymenoval exorcistov a bol vyslancom ppea pre zleitosti fatimskch tajomstiev. Bol ppeskm legtom pri pohrebe Sr. Lucie v Portugalskej Coimbre, ktorej sa v roku 1917 zjavila P. Mria. On to bol, ktor pripravoval preklad a vydanie tretieho fatimskho tajomstva. Bol to on, ktor navtvil Benedikta XVI. na jeho prvej ppeskej dovolenke v talianskych dolomitoch. V myslen novho kardinla ttneho sekretra sa spja nbonos s prvnickou precznosou a salezinskym entuziazmom a optimizmom. Jeho biskupskm heslom je Fidem custodire concordiam conservare.
Nov kardinl ttny sekretr pozn aj Slovensko. V auguste v roku 1999 ako arcibiskup a sekretr Kongregcie pre nuku viery navtvil Slovensko na pozvanie Mons. Frantika Tondru, predsedu KBS a spiskho biskupa, ktor je modertorom Slovenskej asocicie cirkevnch prvnikov pri KBS. Biskup Tondra ho pozval predna na sympzium cirkevnch prvnikov v Spiskej Kapitule, kde vystpil s prednkou o kompetencich Kongregcie pre nuku viery a o procedre pri skman pravosti nuky v katolckej spisbe (porov. http://sskp.kapitula.sk) Pri tejto prleitosti navtvil Levou, Spisk Nov Ves, Zmok v Markuovciach i Spisk hrad.