Kazi naej farnosti

--- (Autor:  )
Autor:Beta Oviarikov
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Bola nedea Dobrho Pastiera. Pn kapln v kzni spomenul, e zakrtko dvaja mlad mui Janko Rimbala a Rbert Gurk bud vysvten za kazov a dvaja bohoslovci - Joko Skenk a Mat Reiner tuduj na Teologickej fakulte v Spiskej Kapitule.

Zamyslela som sa nad jednou vecou. Uvedomujeme si my, veriaci markuovskej farnosti, kok mlad mui z naej farnosti sa rozhodli sta sa kazmi? Pohadala som obrzky z primci, optala sa mojej 85-ronej mamy, ktor si viac pamt ako ja a ke som dala daje na papier, bola som vemi prekvapen.
Od roku 1960, ke nastpil do seminra v Bratislave vdp. Jozef Mrov-k, s dvomi prestvkami v roku 1975-1978 a v roku 1983-1990, sme vdy mali v seminri nejakho bohoslovca.

Jozef Mrovk
1960 - nstup do seminra
1965 Bratislava - vysviacka

Stanislav Baldovsk
1965 - nstup do seminra
1970 Bratislava - vysviacka

Vladimr Fajkus
1969 - nstup do seminra
1974 Bratislava - vysviacka

Viliam Komr
1970 - nstup do seminra
1975 Bratislava - vysviacka

Jn uchran
1978 - nstup do seminra
1983 Bratislava - vysviacka

Matej Peter Oviarik
1990 - nstup do seminra
1992 Nitra - vysviacka

Peter Lovas
1990 - nstup do seminra
1996 Sp. Kapitula - vysviacka

Peter Hamrek
1991 - nstup do seminra
1997 Sp. Kapitula - vysviacka

Cyril Hamrk
1998 - nstup do seminra
2004 Sp. Kapitula - vysviacka

Rbert Gurk
1999 - nstup do seminra
2006 Sp. Kapitula - vysviacka

Jn Rimbala
2000 - nstup do seminra
2006 Sp. Kapitula - vysviacka

al vysvten
1920 Prof.tefan Faith
1946 Pavol Dobransk
1946 Mons. Michal Klur
1950 Michal Panr
1955 Frantiek Jaseko
1955 Frantiek Hamrek

Mali sme ete dvoch bohoslovcov:
Michala Mikolaja zomrel v 4. ronku v roku 1923, Jona Panra zomrel pred nstupom do seminra v roku 1960.
Spolu je to 17 kazov a 4 bohoslovci dvaja s teraz v seminri.Zamysleli sme sa niekedy nad tm, ak milos nm Pn Boh preukazuje tm, e sa od roku 1946, ie u 60 rokov vdy njde odvny mlad mu, ktor pouje a poslchne Boie volanie a rozhodne sa pre kazstvo? Boh vol aj dnes.
Modlime sa preto, aby naa mlde poula aj v dnenom hlunom svete Bo hlas a ila za nm. Prosme Pna atvy, aby naalej aj z naej farnosti povolval robotnkov do svojej vinice.