P v Sankturiu Boieho milosrdenstva v Krakove

Autor:Jlia a Katarna Kalafutove
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Presta sa b! Dveruj Bohu, ktor je bohat na milosrdenstvo. Je s Tebou Jei, darca ndeje, ktor a nesklame! (Jn Pavol II.)

V prv mjov nedeu sa skupinka veriacich z Markuoviec a Tepliky spolu s vye 15 tisc Slovkmi zastnila druhej pte Rdia Lumen v Sankturiu Boieho milosrdenstva v Krakove. Tto Svtyu v Lagiewnikch zasvtil ppe Jn Pavol II. Boiemu milosrdenstvu poas svojej poslednej nvtevy Poska v roku 2002. Pozvanie Slovkov prijal aj jeho osobn sekretr, dnes krakovsk arcibiskup, Stanislaw Dziwisz, ktor ns srdene privtal a zdraznil, e prve Slovci tvoria po Poliakoch najpoetnejiu skupinu ptnikov v Krakove.Mottom podujatia Cez Matku k Otcovi a nam cieom bolo duchovne pookria, poakova za Boiu milos a vyprosi pokoj a rados. Slvnostn svt omu celebroval preovsk eparcha vladyka Jn Babjak a homliu zameran na Boie milosrdenstvo predniesol banskobystrick biskup Rudolf Bal. Slovo milosrdenstvo, lat. misere-cordia, v preklade znamen odovzdaj chudkovi dobrotu svojho srdca. Otec biskup ns vyzval, aby sme sa domov vrtili so srdcom plnm milosrdenstva, o premen nae vzahy i okolie k lepiemu. Na zver svtej ome sa uskutonila eucharistick adorcia.Program pokraoval prezentciou Rdia Lumen a jeho pracovnkov, svedectvami veriacich a prednkou sestriky Benedikty z Kongregcie sestier Matky Boieho milosrdenstva, kde psobila aj Faustna Kowalsk, evanjeliztorka Boieho milosrdenstva.
V prestvkach sme mali monos prezrie si baziliku zvntra, okolit kaplnky, vystpi na vyhliadkov veu, navtvi kltor a pokloni sa relikvim svtej Faustny.
P vyvrcholila ruencom Boieho milosrdenstva v rznych jazykoch. Slvnostn zveren poehnanie ptnikom udelil krakovsk pomocn biskup Jan Zajonca, ktor sa s nami rozlil slovami: Prte zas!. Obohaten duchovnmi zitkami sa u teraz teme na budcoron p v Krakove.