Informátor 01/2006

Autor:Ján Duda
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Požehnávanie domov

Na sviatok sv. Štefana prvomučeníka (26.12.2005) popoludní sa konalo požehnávanie domov v Markušovciach. Požehnávanie vykonávali pán farár Ján Duda, pán kaplán Valentín Kokoruďa, pán diakon Róbert Gurčík a pán diakon Ján Rimbala. Požehnávanie začali o 13. hodine popoludní a ukončili o 20 hodine večer.
V Tepličke vykonali požehnanie domov taktiež všetci štyria popoludní na Nový rok (1.1.2006) od 14. do 19. hodiny. Na slávnosť Zjavenia Pána (piatok 6.1.2006) požehnávanie domov ukončili popoludní Pod Tepličkou a v Lieskovanoch.

Miništrantský turnaj

Na fare v Markušovciach sa uskutočnil 27.12.2006 miništrantský turnaj. Svoje schopnosti si miništranti zmerali v troch disciplínach: v šachu, dáme a piškvorkách. V šachu vyhral suverénne Dominik Sečka, na druhom mieste sa umiestnil Peter Fulla a na treťom Marián Centko. Prvé miesto v dáme obsadil Tomáš Farkašovský, na druhom mieste sa umiestnil Michal Bušovský a na treťom Marián Centko. V piškvorkách bol opäť najlepší Tomáš Farkašovský, na druhom mieste skončil Michal Bušovský a na treťom mieste Vladimír Kráľ.

Vystúpenie Melódie

V sobotu 7. januára 2006 popoludní o 15. hodine sa v markušovskom kostole uskutočnilo vianočné vystúpenie skupiny Melódia z Považskej Bystrice. Vystúpenie, ktoré trvalo asi hodinu a bolo doprevádzané primeraným komentárom a uvedením piesní, bolo vydarené a prítomným návštevníkom sa páčilo.

Pohreb nadporučíčky Ing. Janky Peštovej

Pri vojenskom leteckom nešťastí dňa 19. januára 2006 zahynula aj 27-ročná nadporučíčka Armády Slovenskej republiky Ing. Janka Peštová, rod. Bystrianska z Rudnian. Dňa 27. januára ju pochoval pán farár Ján Duda za prítomnosti miestneho pána farára Antona Horníka, vdp. Jána Marhefku a vdp. Valentína Kokoruďu. Prítomní boli aj obaja diakoni z Markušoviec Róbert Gurčík a Ján Rimbala, ako aj obaja markušovskí bohoslovci a bohoslovec z Rudnian. V príhovore na cintoríne pán farár Ján Duda zdôraznil, že „po roku 1989 sa aj príslušníci Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky môžu slobodne hlásiť k svojej viere v Boha, vo večný život. Nadporučíčka Ing. Janka Peštová a jej najbližší sa hlásili a hlásia ku katolíckemu pohľadu na Boha a ľudský život. Preto sa dnes aj Cirkev hlási k nej a prosí Pána Boha za spásu jej duše a za útechu pre jej najbližších“.

Koncert skupiny Anima

V nedeľu 12. februára 2006 popoludní o 15.30 sa uskutočnilo v markušovskom kostole vystúpenie skupiny Anima z Popradu. Vystúpenie pozostávalo z koncertných organových skladieb, spoločného i sólového spevu piesní v slovenskom i latinskom jazyku. Dirigovala Zuzana Kovalčíková, na organe hral Juraj Slovík a sólo spievala Sr. Emmanuela Patakyová. Markušovčanov teší, že úvodnú skladbu na organe (prelúdium a fúgu od Johanna Sebastiána Bacha) zahral absolvent Markušovskej organovej farskej školy a súčasný študent prvého ročníka Konzervatória v Košiciach Janko Penták.

85-výročie vysviacky prvých slovenských biskupov

13. februára 1921 boli v Nitre vysväte­ní na biskupov Karol Kmeťko pre Nitru, Marián Blaha pre Banskú Bystricu a Ján Vojtaššák pre Spišskú diecézu. Pri 85-výročí tejto udalosti sa 15. februára 2006 o 14. hodine v Organovej sieni Rektorátu Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočnila konferencia. Na konferencii s prednáškami vystúpil prof. ThDr. Ján Duda, PhD. Hovoril o biskupovi Vojtaššákovi.

Kniha „Desať storočí rodu Máriássy“

V piatok 17. februára 2006 o 16. hodine sa konala v priestoroch Galérie Vojtecha Löfflera na Alžbetinej ulici v Košiciach prezentácia knihy Ing. Petra Máriássyho, ktorú publikoval pod názvom „Desať storočí rodu Máriássy“. Cena jedného výtlačku je 980 korún. Rod Máriássych je neodmysliteľne spätý s obcou i farnosťou Markušovce.

Informátor pripravili: Ján Duda, Valentín Kokoruďa