Zaat lampa patr na svietnik

-- (Autor:  )
Autor:Valentn Kokorua
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Zem sa z vesmru podob na ndhern guu, modr ozu pokoja, no pre hriech loveka je, ia, zemou zkosti. udia, ktor tu bvaj, maj strach pred vojnou, nsilm, terorizmom D sa poveda, e lovek sa boj loveka. Svet z diaky vyzerajc pekne sa vntri trpi s tmou, pre ktor udia navzjom na seba naraj, zrauj sa na tele i na dui. Do tejto temnoty plnej noci a bezndeje me vnies svetlo iba Jei a Nm preiaren skupina Jeho nasledovnkov. Ja som svetlo sveta. Kto ma nasleduje, nebude chodi vo tmch, ale bude ma svetlo ivota. (Jn 8, 12) udia potrebuj svetlo. Viera v Krista a priatestvo s nm m ns vdy podnecova k tomu, aby sme sa najprv my zaplili Kristovou lskou, a tak sa stali horiacimi fakami vo svojom kadodennom ivote. By svetlom pre svet znamen vyarova Kristovu lsku k vetkm bratom a sestrm, zvl᚝ trpiacim. Znamen to vna jas svojej viery do tmy nevery. Ponknu svetlo istoty a ndeje zfalm. Povzbudi iskierkou optimizmu a radosou tch, ktor s smutn a sklaman. iari istotou svojich citov a skutkov. Dnes nie je ahk by Kristovm svetlom, nie je ahk i kresanstvo. Ale Boh nm dal miesto i jasn poslanie: Vy ste svetlo sveta. Nech tak svieti vae svetlo pred umi, aby videli vae dobr skutky a oslavovali vho Otca, ktor je na nebesiach. (Mt 5, 14. 16). o tak sta sa Kristovou lampou? Sksenos ivota nm dva za pravdu, e tmu doke vyhna iba svetlo. Ak chceme vyhna z izby tmu, musme najprv dnu vnies svetlo a umiestni ho na viditen miesto. Lampa pod posteou nie je na osoh, lebo nevidno ani ju ani svetlo. Skutky kresana prines osoh iba vtedy, ke sa stan viditenm svetlom, ke vyen spomedzi ud strach a nsilie a nahradia ju pokojom a lskou. Skonili przdniny a my sa dostvame do koaj benho ivota. Jei i ns vyzva, aby sme boli svetlom. Aby sme preiaren Kristovou lskou konali tak skutky, ktor by vnali medzi ud ndej, toleranciu, lsku a tm vytvrali vntorn medziudsk ozu pokoja. Tak, ako vlastnm miestom pre lampu je svietnik, tak poslanm kresana je i svoje kresanstvo vo svete.