Informtor

Zo ivota farnosti

Autor:redakcia
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

  • Na tedr de koledovali deti z Tepliky v rmci akcie Dobr novina. Kontakt s e-Rkom (Zdruenm katolckch det a mldee) zabezpeuje Mgr. Monika Hamrkov. Vyzbieran suma (21 300 Sk) bola odoslan do Bratislavy a odtia bude odoslan tam, kde je pomoc potrebn.
  • Poas vianonch sviatkov pn farr s pnom kaplnom poehnali domy. Tohto roku poehnali iba novostavby vo farnosti a fililkach.
  • O tatistike a hospodren v roku 2004 informoval pn farr veriacich v Teplike v sobotu 22.1.2005, v Markuovciach v piatok 28.1.2005 a v Lieskovanoch v nedeu 30.1.2005. Vkaz o hospodren farnosti bol odoslan na kontrolu najprv na Dekansk rad v Spiskej Novej Vsi a odtia na Ekonomick sek Biskupskho radu v Spiskej Kapitule.
  • Da 10.1.2005 (pondelok) prijal spisk dieczny biskup Mons. Frantiek Tondra na pracovnom stretnut vetkch lenov Cirkevnho sdu Spiskej dieczy, ktorch viedol sdny vikr Jn Duda. Pri tomto stretnut Jn Duda informoval otca biskupa o prci Cirkevnho sdu v roku 2004.
  • Da 31.1.2005 (nedea) o 15.00 hodine sa v markuovskom kostole konala alia prednka v rmci podujatia Markuovsk biblick dni. Prednal ThLic. Frantiek Trstensk, odborn asistent na Teologickej fakulte KU TI v Spiskom Podhrad. astnkom priblil papyrusy a pergameny, na ktorch boli napsan texty Psma svtho.
  • Pn farr Jn Duda prednal v nedeu 31.1.2005 od 15.00 hodiny v Spiskej Belej o problematike manelstiev a rodn. Predna ho pozval prodekan kemarskho dekantu a farr v Spiskej Belej Peter Petrek. Po prednke odpovedal na otzky, ktor mu poloili mlad udia.
  • Pani Boenu Krakov, ktor bola ekonmkou fililky Teplika si Pn v roku 2004 povolal na venos. Za nov ekonmku s innosou od 1.1.2005 pn farr ustanovil Mgr. Janku Pavlkov.
  • V piatok 28.1.2005 bola vykonan revzia bezpenostnho systmu kostola v Teplike.
  • Da 31.1.2005 zverejnil Vatikn nov Ppesk roenku. Z nej vyplva, e na americkom kontinente ije takmer polovica vetkch katolkov (49,8%), km na starom kontinente (v Eurpe) ije len tvrtina katolkov (25,8%). V Afrike ije 13,2% z celkovho potu katolkov, v zii 10,4% a v Ocenii 0,8/ z celkovho potu katolkov. Najviac kazov psob na americkom kontinente (37191). Na druhom mieste v pote kazov je zia (27931), potom nasleduje Eurpa s 24387 kazmi a v Afrike psob 21909 kazov.