PÁPEŽSKÁ ŠVAJČIARSKA GARDA

Autor:Ján Duda
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Pri návšteve Vatikánu pozornosť každého návštevníka upútajú tamojší vojaci známi pod názvom Švajčiarska garda. Za deň ich založenia sa považuje 22. január 1506, keď Švajčiarov do Vatikánu povolal pápež Július II. Majú pestrofarebné žltomodré uniformy, ktoré pre nich údajne navrhol Michelangelo, ale nosia aj modré uniformy s baretom na hlave (pri slávnostných príležitostiach používajú prilby s chocholom). Regrút Švajčiarskej gardy musí spĺňať nasledovné predpoklady: musí mať švajčiarske štátne občianstvo, musí byť rímskokatolíkom, nesmie byť nižší ako 174 cm a mladší ako 19 a starší ako 30 rokov, musí mať dobrú povesť a zdatnosť a absolvoval minimálne stredoškolské vzdelanie vyššieho typu. Taktiež musí byť slobodný.
Po úvodnom výcviku a prijatí sa koná na nádvorí sv. Damaza vo Vatikáne vojenská prísaha vždy 6. mája, ktorej sa zúčastňujú vysokí náboženskí, politickí a vojenskí činitelia Vatikánu, Švajčiarskej konfederácie a príbuzní a priatelia regrútov a iní zvedavci. Po slávnostnom nástupe členov gardy, ktorý sa koná v sprievode trubačov a bubeníkov gardy, nasleduje slávnostná prísaha. Celú prísahu prečíta kňaz, ktorý má na starosti pastoráciu členov gardy. Potom je prečítané meno každého regrúta, ten predstúpi pred vojenskú zástavu a dotkne sa jej prstami ľavej ruky, pravú ruku zdvihne hore, vystrie tri prsty ako znak Najsv. Trojice a nahlas povie: „Prisahám, že verne a čestne dodržím všetko, čo mi bolo prečítané. Boh a jeho svätci nech mi v tom pomáhajú“.
Nebeskými patrónmi Pápežskej švajčiarskej gardy sú sv. Martin (11.11.), sv. Šebastián (20.1.) a sv. Niklaus (25.9.).