Zlat rybka...

--------- (Autor:  )
Autor:Mria Krotk-Koalov
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Mme tu december a s nm aj najkrajie sviatky v roku. Vianoce. T najmen sa nevedia doka darekov a prekvapen. m je vak lovek star, viac ako po daroch ti hlavne po pokoji a zzranej vianonej atmosfre. Akoby aj nie. Poas celho roka sme v "jednom kolotoi", a tak je pochopiten, e sme na jeho konci fyzicky aj duevne unaven a vyaven. Sname sa vypn a nabra novch sl do alieho roka. Viac sa venujeme deom, rodine. Spolone vychutnvame teplo rodinnho krbu. Pozerme i tame rozprvky a v duchu sa vyteujeme, ako to v tch rozprvkach vdy vetko astne kon. Dobro vaz a zlo je potrestan a vinnci s nm. V ktiku srdca kad z ns by aspo na chvku chcel i v takom svete dobra, chcel by by rozprvkovou bytosou, alebo aspo chvku vlastni zlat rybku, o by mu splnila vetky elania. Alebo arovn prtik...? no, mohli by sme pokraova do nekonena, pretoe tch rozprvkovch i magickch vec je vemi vea. Realita je vak astokrt plne in. T kadodenn realitu si vak robme my sami-udia. Nikto a ni in sa za tm neskrva. Je to astokrt n egoizmus, bezohadnos a naa pcha. Kad z ns je in, jeden je dobr v technike, in v kreslen alebo v inej innosti. Ale o tom je svet a ivot v om. A aby fungoval, aby sme my mohli i, je potrebn vetky jednotliv zloky zosladi a zharmonizova. Inak to nejde. Musme si vi jeden druhho ako loveka. Musme si vi prcu jeden druhho a tomu pria aj nae deti. Nikoho nepodceova, pretoe vetci sme boie deti. Len jeden dostal do vienka to, in zasa nieo in. Niekto dostal viac, in menej. Vetci vak mme za povinno to svoje "zveren bohatstvo"chrni a zveaova v prospech ostatnm. Kad lovek v ivote prejde rznymi etapami, niekedy sa mu dar, inokedy nie. Dnes je obzvl᚝ "nebezpen"doba na ivotn preapy. Sta, e jeden de prdete o prcu, nezaplatte inkaso za byt, nepohodnete sa s manelom i manelkou a skonte na ulici ako bezdomomovec. Dnes sta naozaj mlo k tomu, aby sa lovek stal bezdomovcom. Ktosi mdry raz povedal: Nie je hanbou padn na dno, hanbou je vak s tm ni nerobi!" Myslm si, e vetci mu dme za pravdu, je to naozaj tak. Sta sa to me kadmu. Problmy nm vak nevyriei ani zlat rybka, ani tri orieky pre Popoluku, ale kad z ns sm a s Boou pomocou. A e je to naozaj ak, vetci iste vieme.
S vianonmi sviatkami tu mme aj koniec roka. Mnoh bilancujeme rok star, urit neprjemn udalosti chceme zo ivota vymaza, in vylepi. So strachom a obavami, ale aj s ndejou stojme na prahu roka novho a zo srdca si elme, aby bol aspo o osi lep. Pravdou ale zostva to, e bude tak, ak si ho my udia vytvorme.