Vianoce z konca tiscroia

Autor:Milan Rfus
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Milanovi Laluhovi

Nevdne je, chlape.
Surovo je vonku.
aleko a dvno
k vianonmu zvonku.

Chvla chvlu chvli.
Slov slvia slov.
Ako ma pit
dua lovekova.

Ete e je sneh.
A ete e s deti.
Ete e im v oiach
boia svieka svieti.