Vianon sen

--------- (Autor:  )
Autor:Dagmar Repask
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Mkva zasneen krajina. Biely sneh. ltkav mihotav svetielka v oblokoch. Roziaren detsk ok s lkami ako tedroveern jabka.
Takto s insitn obrzky vianonch sviatkov. Vetko dokonal, pln kontrastnch farieb, ale priam rozprvkovej harmnie a idyly.
A naozaj? Ak je obrzok skutonch, najm predvianonch dn? Unaven, vystresovan, s vedomm nedokonenej prce i nie celkom istho pracovnho stola hadme silu, aby sme vetko zvldli, vetkm sa zapili, vetkm ulahodili. Ete to, ete toto, tisc dleito-zbytonch drobnost. as, as, kri nae vntro. as, as, poujeme vlastn zfal hlas. as na o? Mono ani sami nevieme...
Je tedr de. Tak sme sa teili! Nechcime ho preto premrni. Ani ten, ani tie alie. Spomame, vydchnime a polome si otzku: o je dleit?
A sn si odpovieme prve takto: My sme dleit, nie veci. Stisk ruky a lskav slovo, nie stisk v hypermarkete za kilom lacnch bannov. smev dieaa i blzkeho, nie umel smev superstar. Pravda a primnos, nie falon reklamn slogan. N ivot, nie televzna reality ou.
Sme udia, iste povine dobr, vnmav, lskav. Aspo v ase Vianoc zabudnime na svry, na ahostajnos a sebalsku. Prestrime stl, aby pri om naiel miesto aj ten, kto nem kam s. Naplme misku a dajme tomu, kto nem ani t. Usmejme sa aj na toho, koho nepoznme. Myslime nielen na tie svoje Vianoce, ale aj na tch, ktor s osamel, chor, bezmocn a slab. Pocit, ktor v ns ostane, bude iste st zato.