Po stopách Ježiša Krista

Reportáž zo Svätej zeme

--------- (Autor:  )
Autor:Mária Mrovčáková
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

„Pre kresťanov je zemou evanjelia, pre židov zemou zasľúbenou, pre moslimov svätostánkom, pre vyznávačov bahajskej viery miestom odpočinku nádherného z najnádhernejších. Kolíska troch monoteistických náboženstiev, križovatka kultúr a prastarých civilizácií. Nikde inde na svete nie je sústredené také množstvo pamiatok, nikde inde nevzniklo také množstvo filozoficko-náboženských prúdov, nikde inde sa neudialo toľko udalostí, nikde inde neupútala pozornosť celého sveta taká malá krajina ako od nepamäti nazývaná Svätá zem.

„Krajina patriarchov pochovaných v Hebrone, krajina Mojžiša, ktorý na hore Sinai dostal od Boha Desať prikázaní. Krajina Eliáša, premožiteľa modloslužovníkov na hore Karmel, krajina Izaiáša, Jeremiáša i ďalších prorokov, hlásateľov slova Božieho. Krajina veľkých kráľov Izraela – kráľa Dávida, ktorý urobil Jeruzalem hlavným mestom, krajina Šalamúna, ktorý vybudoval prvý Jeruzalemský chrám.
Krajina Ježiša, ktorý sa narodil v Betleheme, žil v Nazarete, Káne, Kafarnaume, Korazime, pri Jordáne a Genezaretskom jazere, tu učil a vykonával mnohé zázraky. Tu je večné mesto Jeruzalem, kde ukončil svoju pozemskú púť ukrižovaním po strastiplnej krížovej ceste končiacej na Golgote. Tu stojí Chrám Svätého hrobu, najposvätnejšie miesto pre všetkých kresťanov. A tu stojí aj najsvätejšie židovské miesto Múr nárekov.
Biblické, helenistické a rímske stavby vedľa dojemných synagóg, byzantských chrámov, križiackych pevností a otomanských múrov – to je Palestína i dnešný Izrael, po ktorom ľudia z celého sveta chodia so svätými knihami v rukách, aby na vlastné oči videli, v bázni vzdali úctu, upevnili si vieru, získali novú nádej a poznanie. Svätá zem je Bohom poznamenaná krajina a opísať božské sa dá iba božskými slovami, preto sa musíme vrátiť ku Knihe kníh, k Biblii.“

Ponuka z Katolíckych novín
V októbri tohto roku som prežila sedem neopakovateľných dní vo Svätej zemi, kde sú korene našej viery. Spolu s biskupom Kojnokom a biskupom Chauturom a ďalšími desiatimi kňazmi nás bolo 120 pútnikov z celého Slovenska. Poniektorí tam cestovali už druhý či tretí raz. Osobne to vnímam ako veľkú milosť, pretože nikdy by som si nebola pomyslela, že aj ja raz uvidím miesta, o ktorých som doposiaľ len čítala v Biblii.
S odovzdaním celého zájazdu do Božích rúk, som sa vydala na túto púť.

Môj prvý let
Zo Spišskej Novej Vsi som odchádzala vlakom o 21.00 do Košíc. Odtiaľ som nastúpila do lietadla a absolvovala svoj prvý let. Nebála som sa, hoci som mala zvláštny pocit na sedadle za krídlom lietadla. Asi po hodinovom lete nám pilot oznámil, že sme 10 km vysoko, vonku je mínus 48 stupňov a letíme rýchlosťou 1700 km/h.
Po tri a pol hodinách sme pristáli v Tel Avive a na letisku nás už čakali tri autobusy s naším sprievodcom, kňazom Dr. Majerníkom, ktorý nás počas celého pobytu sprevádzal a porozprával nám množstvo zaujímavostí o jednotlivých historických a pamätných miestach.

Sedem nezabudnuteľných dní a množstvo nezabudnuteľných miest

PIATOK
Prvou zastávkou bol kláštor Karmel. Nachádza sa tam socha Panny Márie Karmelskej z libanonského cédrového dreva. Hovorí sa, že práve tu trávila svätá rodina jednu noc. Žil tu najväčší židovský prorok Eliáš.
Potom sme si prezreli Horu premenenia –Tábor, kde sme slávili aj svätú omšu. Odtiaľ sme sa presunuli k rieke Jordán, pri ktorej sme si vykonali spolu s biskupom Kojnokom obnovu krstných sľubov. Ďalej sme autobusom prešli a prezreli si celé pobrežie Genezaretského jazera. Svojím tvarom pripomína harfu a je to jediné sladkovodné jazero. Navštívili sme aj miesto Tabha, kde sa udialo zázračné rozmnoženie chleba a rýb. Ďalšou zastávkou bolo miesto Ježišovho pôsobenia s učeníkmi – Kafarnaum, kde Ježiš vykonal mnohé uzdravenia. Noc sme strávili v Nazarete.

SOBOTA
Prvú sme navštívili Baziliku Zvestovania Panny Márie. Toto miesto je považované za najsvätejšie miesto Izraela a za najkrajší kostol Svätej zeme. Po svätej omši, ktorú sme slávili v Kostole sv. Jozefa vedľa baziliky, sme odišli do Kány Galilejskej, kde si manželia obnovovali svoje manželské sľuby. Na pamiatku im boli odovzdané krásne certifikáty podpísané otcom biskupom. Ďalej nasledovalo najstaršie mesto na svete Jericho (9000 r.), v ktorom sme mali možnosť vidieť Horu pokušenia a tiež „Zachejov“ planý figovník. Druhú noc sme strávili v Betleheme.

NEDEĽA
Po rannej svätej omši sme sa vydali na 5-hodinovú cestu do Eilatu. Cesta púšťou bola pre nás veľmi zaujímavá a nezvyčajná. Bola to náročná trasa a bez klimatizovaného autobusu by sa tam ani nedalo ísť. Pochopila som, aké to muselo byť kedysi náročné, putovať peši po púšti... Cestou sme sa zastavili pri Mŕtvom mori, kde sme mali možnosť okúpať sa. Je pravdou, že dejiny Mŕtveho mora sú staršie ako ľudské dejiny. Pozdĺž neho sa nachádza množstvo tovární na ťažbu soli, z ktorej sa vyrába kvalitná kozmetika a liečivá. Vyvážajú sa do celého sveta. Žiaľ, každý deň sa z mora vyparí tisíce litrov vody, z čoho plynú i určité obavy o jeho existenciu. Mŕtvym morom končí Svätá zem. Cesta pokračovala ďalej k Červenému moru do Eilatu. Je to najteplejšie a najkrajšie letovisko s modernými hotelmi, plážami a koralovými útesmi. V zimných mesiacoch je tam teplota vzduchu okolo 23 stupňov. Prenocovali sme v Eilate, v jednom z týchto moderných hotelov.
PONDELOK
Po dobrom kúpaní v Červenom mori pri teplote vzduchu 36 stupňov sme sa popoludní vrátili tou istou trasou cez púšť do Betlehema, kde sme ešte v neskorých večerných hodinách slávili svätú omšu.
UTOROK
Na programe bola prehliadka Olivovej hory. Okrem iných pamiatok sa tam nachádza rozsiahla nemocnica evanjelickej cirkvi, Hebrejská univerzita, na ktorej študujú študenti z celého sveta a najväčší židovský cintorín. Pozreli sme si aj Getsemanskú záhradu. (Getsemani v preklade znamená olivový list.) V záhrade sa nachádza Bazilika národov, ktorú stavalo 16 národov. Vo vnútri sa nachádza skala, pri ktorej sa modlil Ježiš. Tu bola slávená aj svätá omša. Potom sme sa autobusom presunuli k Múru nárekov a k neďalekej krížovej ceste Via dolores, kde sa nachádza aj Kostol bičovania, v ktorom sme sa pomodlili krížovú cestu. Okrem toho sme si prezreli Baziliku Božieho hrobu, Golgotu a Hrob sv. Jozefa z Arimatije. Prezreli sme si aj kaplnku Otčenáš, v ktorej je na stenách napísaný Otčenáš vo všetkých jazykoch. Samozrejme, že sme našli i ten náš – slovenský. Nocľah bol v Betleheme.
STREDA
Svätú omšu sme slávili ráno v Betleheme v Jaskyni mlieka. Žila tu svätá rodina a odtiaľ utekala do Egypta. Sem prichádzajú matky z celého sveta, aby si vyprosili potomstvo ale aj zdravie. Ďalšou zastávkou bola Hora Sion, kde sa nachádza Bazilika usnutia Panny Márie. Tu je uctievaná ako orodovníčka požehnanej smrti. V čase našej návštevy sme zažili najväčší židovský sviatok Svätej zeme – Sviatok stánkov. Osem dní pred sviatkami žijú židia hlboký duchovný život, prežívajú dni zmierenia. Potom stavajú stánky na balkónoch, pri hoteloch. Tie sú ozdobené palmovými listami. Tiež cestujú ako kedysi po púšti. Sviatky trvajú sedem dní. Oslavujú ho ako naše vianoce, ale skromne. Modlitbami, spevom, tancom pri Múre nárekov. Noc sme strávili opäť v Betleheme.
ŠTVRTOK
Posledný deň sme navštívili pole pastierov, odkiaľ sme odišli na svätú omšu do Baziliky Ain-Kare, ktorá je miestom narodenia Jána Krstiteľa.
Osobné vyznania
Všetky posvätné miesta na mňa hlboko zapôsobili, no snáď najviac Bazilika Zvestovania. Ale taktiež miesto narodenia Krista, Golgota, Boží hrob a príroda, hlavne púšť. Sú to miesta, kde sa človek modlí a vyprosuje si posilu a požehnanie nielen pre seba, ale aj pre celú rodinu, farnosť, krajinu. O to som sa úprimne snažila. Počas celého pobytu sme slávili každý deň svätú omšu. A keďže sme tam boli pútnici dvoch konfesií, tak sa sväté omše striedali – katolícka s grékokatolíckou.
Hoci ma viacerí pred cestou odhovárali, strach som nepociťovala. Sú tam aj nebezpečné miesta v okolí Pásma Gazy, kde sa naozaj strieľa, ale tam sme necestovali. Na hraničných miestach z Betlehema do Jeruzalema nám síce pasy kontrolovali vojaci so zbraňou v ruke, ale prijímali sme to tak, že si plnia svoju povinnosť.

Posila do ďalších dní
Teraz pri čítaní alebo počúvaní Svätého písma, mám tieto miesta živo pred očami. Čo je však hlavné, zostali mi zapísané hlboko v srdci. Ak má človek možnosť zúčastniť sa takejto púte, netreba váhať.

Použitá literatúra: Dugas,Dionýz. Terek,Jozef: Svätá zem. Dino, vydavateľská fotoagentúra. Prešov. 2.vydanie, 1998