Modlitba matky

--------- (Autor:  )
Autor:redakcia
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Zdravas Mria, pone a porod z Ducha Svtho. To Ti, Nebesk Matka, zvestoval Gabriel. Ty prijma jeho slov. Naplno sa poddva vli Boej slovami FIAT. A o ja? Ke mi kalendr zvestoval, e som poala alie diea? Mala som zmiean pocity. Ete som si nahovrala, e hdam nie. Preo prve teraz? Ve som mala celkom in plny. Ale no, teraz. Pn mi poehnal diea prve teraz. Ako sa s tm zmieri? Neahk finann situcia, a o povedia udia? Asi, e som rozum potratila. V dnenej dobe... Ubehol dlh as, km som si uvedomila, e Pn mi daroval diea, lebo ma nesmierne miluje.
Svt Mria, vypros mi u Boha odpustenie za to dlh zmierovanie sa s Jeho vou. Ve pre idov znamenalo a ete i v sasnosti znamen ma vea det vek poehnanie. Dnes som astn, e som zdrav ena, ktor m t milos nosi diea pod srdcom.
Mria, Ty si la s radosou navtvi Albetu a posluhova jej. Ak blaen chva vho stretnutia. Diea v Tvojom lone sa zachvelo radosou. I ja som navtvila prbuzn. Teila som sa na nae stretnutie. No vetko dopadlo in. Nepochopenie, zl nlada naruili nae vzahy. Nae deti sa iste v naich lonch zachveli skr od strachu ako od radosti. Preo? Preo sme my udia tak krehk?
Mria prosm, vypros mi zmierenie s prbuznou.
Matka, preva prodn bolesti a nik a nechce prichli. Ostala Ti chudobn mata, kde preva najkrajie chvle ivota - zrodenie Syna. V dnenej dobe deti prichdzaj na svet v teple prodnej sly. No niekedy tam cti znan chlad personlu.
Matka Boia, tem sa, e aspo v tom je medzi nami iaston podoba, ale ak chce, vypros mi milos nekomplikovanho produ.
Privdza diea do chrmu. Vie, e tam je zklad Tvojej viery, to je miesto, kde prebva Boh, Otec Tvojho Dieaa. I my chceme nae diea prinies do kostola, aby sa krstom znovu narodilo pre Boie Krovstvo. Nae diea sa potrebuje oisti od dedinho hriechu. Tvoje nebolo na to odkzan, bolo Svt od poatia a narodilo sa pod Tvojm Nepokvrnenm srdcom. Vaka Tvojmu Synovi za milos krstu nm hrienikom.
Tvoje Diea dorstlo, putuje s nm do chrmu. Jei sa prejavil nevslovnou mdrosou a vzdelanosou. Nakoniec i Teba s Jozefom prekvap slovami o Dome svojho Otca. Netum, ak bude to moje diea. Azda mdre a zbehl? Vynasnam sa, aby som mu mohla s manelom poskytn to, o pre dobr psychick a fyzick vvoj potrebuje.
A op prosm, Matka, nedopus, aby sme zanedbali to zkladn. Nedopus, aby sme zanedbali vzbudzova v om ivot vo viere a putovanie do chrmu.
Amen