Archanjel Michal

Sv. Michal, archanjel (Autor:  )
Autor:Miroslava Jankov
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

V jednu chladn noc,
ke zlo malo svoju moc,
hlasno odbjal zvon
a kad sa bl vyjs von.


Ke stchol vetok zhon,
do ulc vstpil on.
V bielom rchu odet,
siahajcom a po pty.


Kral bahnom udskch l
a sn mu zle
na tom, o bude v dnen noc,
sn priiel svetu na pomoc.


Hviezdy Bo rozkaz dostali,
pod nohy mu padali.
No iara nad jeho hlavou,
jedin svietila tmou.


Kad slab zrazu sa skryl,
ke diabol z hlbn vystpil,
s ohom bliacim
a so zbraou naich vn.


Ranu fal
a vetkch nach l
diabol sm vyplil
a svet tmou zahalil.


V tom mocn krdla rozprestrel
Bo posol Michael
a svetom letela
iara archanjela.


Zrazu neviem, kto som,
dobro bojuje so zlom.
Ku komu pods mm,
kto je mj prav Pn?


Archanjel zvazil,
diabla tak porazil.
Jeho krdla zastreli svet
a na zemi ho u niet.


No Boiu lsku tu zanechal
a tak prleitos nm dal.
Ume sa teda s Bohom i
a on ns raz prde vykpi.