"Ruenec s ptrom Piom"

Modlitbov skupiny

p.Pio (Autor:  )
Autor:Jn Duda
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Ete dlh cesta k blahoreeniu oakvala stigmatizovanho ptra Pia zo San Giovanni Rotondo. Avak u po jeho smrti sa zaali objavova mal modlitbov skupiny, na zklade ktorch uzrela svetlo sveta duchovn knioka Ruenec s ptrom Piom (Il Rosario con Padre Pio).

Napsal ju kaz Guglielmo Alimonti, ustanoven koordintor modlitbovch skupn v Taliansku a knioka dosiahla mimoriadny spech. Od roku 1987 do roku 2001 dosiahla p opakovanch vydan (vyla v roku 1987, potom ihne o rok neskr bolo druh vydanie, tretie vydanie bolo v roku 1990, tvrt v roku 1996 a piate v roku 2001).

Knioka m jednoduch obsah. Prina jednotliv tajomstv sv. ruenca, potom nasleduje krtky vybran text z evanjelia, po ktorom nasleduje krtky text vahy z listov alebo psomnch materilov ptra Pia (str. 8-37). V druhej asti knioka vysvetuje ako sa mme modli ruenec: preehna sa, poveda tajomstvo, potom biblick text a vahu ptra Pia a napokon Oten a 10x Zdravas Mria, Slva Otcu a , Jeiu. Po ukonen piatich desiatkov sv. ruenca sa modlme modlitbu Salve Regina (Zdravas Krovna), litnie loretnske a nasledovn zveren modlitbu: Boe, Tvoj jednoroden Syn nm svojim ivotom, smrou a zmtvychvstanm zskal dobro venho ivota; daj, aby sme my, ktor si ctme tajomstv sv. ruenca, napodobovali to, o vyjadruj a obdrali to, o prisubuj. Skrze Krista nho Pna. Amen.

Na oblke zadnej strany je fotografia ptra Pia a pod ou text tohto znenia: Len sa usilujme aj my tak, ako mnoh vyvolen due, ma pred svojim zrakom tto poehnan Matku; treba kra vdy za ou a spolu s ou, lebo k ivotu nevedie in cesta iba t, po ktorej krala naa Matka.

Niet pochyb, e tieto modlitbov skupiny prispeli k spenmu procesu blahoreenia ptra Pia a priniesli pre mnohch, premnohch lenov modlitbovch skupn vea duchovnch darov a milost od Pna Boha skrze modlitbu sv. ruenca.