Posledné stretko

Ukončenie prípravy birmovancov

Autor:
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Keď som sa lúčil s mojimi birmovancami na poslednom stretnutí, uvedomil som si, koľko krásnych a neopakovateľných chvíľ sme spolu prežili. Pochopil som, že to, čo som im odovzdal, sa mi v tej chvíli vrátilo stonásobne. Ťažko mi je posúdiť, koho vlastne príprava na birmovku obohatila viac. Viem len, že sme všetci získali.

A ako vnímajú uplynulú prípravu ostatní vedúci skupín?

Betka hovorí: „Mládež pri príprave na birmovku mala vo väčšom meradle príležitosť hovoriť o Bohu, o náboženstve a o problémoch, ktoré v tejto oblasti pociťujú. V menšom kolektíve sme mali viac priestoru na zblíženie, a aj keď to nebolo ľahké, došli sme spolu k názoru, že Boha vo svojom živote budeme potrebovať. Som presvedčená o tom, že žiadne z ,mojich detí’ po birmovke na Boha nezanevrie.“
„Príprava mi dala predovšetkým čas zastaviť sa. Pred každým stretnutím som bola nútená sa pripraviť, a teda zastaviť sa v uponáhľaní a strese, a tak sa stíšiť k modlitbe, v ktorej som prosila za birmovancov i za seba, aby som im dokázala darovať aspoň kúsok lásky k Bohu.“ – priznáva sa Monika a pokračuje – „Birmovancom chcem poďakovať za ich dôveru a častokrát úprimnosť, ktorá prúdila z ich srdiečok. Mnohokrát to boli pre mňa obohacujúce momenty a priala by som si, aby túžba, ktorú všetci majú, a to byť šťastným, sa naplnila v ich životoch prežitých s Bohom.“
Tomáš oplýva vďačnosťou, že bol prakticky pozitívne „nútený“ objavovať tajomstvá našej viery a ďalej ich podávať na stretnutiach, aby v chlapcoch prebudil živší záujem o našu vieru, aby lepšie Pána Boha spoznali a Jeho milovali.
Marcelka opisuje záujem mladých takto: „Úprimný záujem jednotlivcov o čestný a hlboký kresťanský život ma povzbudil a potešil. No stretla som sa aj so slabším záujmom, ktorý ma podnecoval viac sa vžiť do problémov mladých, prijať a podeliť sa s ich osobnými zážitkami a zároveň im byť k dispozícii pri hľadaní osobného zážitku s Bohom.“
„Stretnutia boli odpočinkom, únikom zo všedných problémov, z neustáleho zhonu. Čerpala som z nich silu začínať odznovu s novým pokojom ako pri práci s mladými, tak aj v súkromnom živote.“ – vyznáva sa Bernadeta.
Pre Andreu značila príprava určitú zodpovednosť v podchytení mladých pre lepší smer v súčasnosti.
Adrianu donútili mladí oprášiť si zabudnuté vedomosti a svoje pocity opisuje takto: „Cítila som potrebu sýtiť ich hladné duše vierou, modlitbou, poznávaním Boha a Božích vecí.“
Klára vidí zmysel prípravy v dávaní sa: „Pán mi dal šancu dávať sa a to plným priehrštím. A čo dávať? No predsa všetko čo som nadobudla počas môjho doterajšieho života, ktorého istú časť som sa snažila popretkávať duchovným životom či už v podobe modlitbového spoločenstva alebo rôznych púti na miesta, ktoré vo mne zanechali tie najkrajšie spomienky.“ Ostáva nám len veriť, že semeno zasiate v príprave na sviatosť birmovania začne klíčiť, aby v priebehu rokov vyrástlo v strom plný dobrých plodov lásky. Modlime sa za milosti Ducha Svätého pre všetkých odhodlaných kráčať cestou kresťanskej dospelosti.