Duchovn aktivity

Autor:Jn Duda
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Poas vianonch sviatkov pn farr s pnom kaplnom vykonali poehnanie rodn v ich domoch v Markuovciach, Teplike, Pod Teplike a Lieskovanoch.
V nedeu Svtej rodiny zaal po rodinch naej farnosti a fililok v rmci roka sv. ruenca, ktor vyhlsil Svt Otec Jn Pavol II., aj u ns putova ruenec. V nedeu pri sv. omi si vdy in rodina prevezme ruenec a potom poas tda sa ho modlievaj doma spolone. V nasledujcu nedeu si prevezme v kostole od kaza ruenec in, rodina a tak ruenec putuje po jednotlivch rodinch. V Markuovciach a Teplike putuj dva ruence a v Lieskovanoch jeden ruenec tak, aby ho mala monos prija kad rodina a modli sa ho spolone poas jednho tda.
V nedeu 5. janura dostali deti v Markuovciach, Teplike a Lieskovanoch dareky. Nikto vak nedostal darek zadarmo. Na obrzok, ktor dostal 6. decembra (na Mikula) si musel statone zaznaova dobr skutky, ktor urobil poas adventnej a vianonej doby a ktor odovzdal na Vianoce Jeikovi k jaslikm. V spomnan nedeu 5. janura nali deti svoj darek pri jaslikch.
Pn farr sa stretol s matkami jednotlivch ru, aby s nimi koordinoval ruencov bratstv v slade so zavedenm ruencovho desiatku svetla.
V piatky bvaj duchovn stretnutia mladch, ktor vedie Martina Mrovkov. Zd sa, e tieto stretnutia, vaka Bohu, sa teia stle vej obube mladch.
V piatok pred sv. omou bva ncvik spevokolu, ktor vedie Joko Skenk (hra na organ) a Lucia Hudkov (diriguje). Pozvame zujemcov, aby sa pripojili k tejto peknej aktivite.